İNCİ BALIĞI ( Albunus alburnus )

Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları 15 - 20 cm. olur. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bulunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Nisan - Mayıs arası üreyip yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır.

HOROZBINA (Blennius fluviatilis)


<FONT face=Tahoma size=4><B><EM><FONT color=navy>Marmara, Ege ve Akdeniz akarsular ve bunların de­niz karşımı acısu bölgelerinde yaşar. Boylan deniz­de yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 cm . Akdeniz deki türleri 20 cm. ‘e ulaşabilir. Su altın­daki küçük hayvanlar veya böcek Larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. çıplak ve pulsuz derisi yapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.