DERE PİSİSİ ( Pleeuronectes flesus )

Nehirlerin denizlere karışımı acısu bölgelerinde veya akarsuların daha içlerinde yaşayan bir Pisi türüdür. Akdeniz'de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde Fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama 25 - 30 en çok 50 cm. boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ısısına göre değişik olarak Şubat - Mayıs arasında ürer ve 800 000 yumurta bırakır. Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri çok yüksek bir balıktır.SOMON BALIĞI ( Salmo salar )

Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayılmış, üretilmek üzere ülkemize getirilmiştir. Boyu ortalama 60 - 100 cm. ağırlığıda 3 - 15 kg. olabilir. 150 cm. ye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların oksijeni bol temiz sularında yaşar. Doğal yetişenleri 2 - 3 m. yükseğe atlaya sıçraya yüzerek 2 - 3 000 km. lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada Ekim - Kasım arası üreme yapar. Yetişkinler denizede uyum gösterir. Etoburdur, böcekler, sinekler, kabuklular ve irili ufaklı balıklarla beslenir. Tatlısu Balıklarının eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.BODUR YAYIN ( Ictalurus melas )

Güneydoğu' daki akarsu ve göllerin kumlu çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20 - 30 en çok 45 cm. boy ve 100 - 500 gr. ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük balıklar, balık larvaları ve kurbağalarda dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre Nisan - Haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.PULLU SAZAN ( Cyprinus carpio )

13 ve 14. yy. dan beri üretimi yapılan ve kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek olan bir balıktır. 3 - 4 yaşlarında olgunlaşıp 200 - 300 000 yumurta verir. Ortalama 30 -40 cm. boy ve 500 - 1000 gr. ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 cm. ve 25 kg. olanlarına rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir.GÜMÜŞ SAZAN ( Hypophtalmichtys molitrix )

Diğer sazan türleri gibi Güneydoğu Asya kökenli bir balıktır. Ortalama 100 - 120 cm. boy ve 20 kg. ağırlığa erişirler. Fido planktonlarla beslenir. 3 yaşında cinsel olgunluğa erişip. 20 - 22 derece ve üstündeki sularda 140 000 yumurta verir. Yağsız ve lezzetli eti Çin'de oldukça değerlidir. Bu nedenle ülkemize getirilerek araştırma enstitülerinde yaşam uygulama ve üretme şartları incelenmektedir.KOCA AĞIZ ( Aspius aspius )

Trakya, Marmara, ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60 - 80 en çok 100 cm boy ve 2 - 4 kg. dan 10 kg.' a kadar büyüyebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenebilir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4 - 5 yaşlarında ulaşıp Nisan - Temmuz arasında 80 - 100 000 yumurta verir. Az lezzetli eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çok zevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığın kyn:scubaturkcom