-Öncelikle balığın üreme alanları tespit edilip bu bölgeler sürekli yasak ilan edilip koruma altına alınmalı
- boğazların giriş ve çıkışlarında balığın kıstırılmasına imkan vermiyecek bir alan yasaklanmalı
- denizlerimizde stok çalışmaları sürekli ve titizlikle yapılmalı
- tüm türlerle ilgili yapılan bu stok çalışmalarına istinaden avlanılabilecek miktar belirlenmeli ve bu miktar endüstiriyel avcılara belirlenecek avlanma kapasiteleri oranında adaletli bir biçimde dağıtılmalı

-gırgırların avlayabileceği türler belirlenmeli
- küçük ölçekli balıkçıların denizden daha fazla pay alabilmeleri için gırgırlara 3 mil yasağı getirilmeli
- trol avına sınırlama getirilmeli mümkünse dip trolu yasaklanıp orta su trol'üne izin verilmeli
- cik cik avı kesinlikle yasaklanmalı
- dikey sonarlara bir sınırlama getirilmesine gerek olduğuna inamıyorum
- 3 mil sınırına çekilmiş gırgırların yatay sonarları 500 metre ile sınırlandırılmalı