sintine tankları derken TEKNE BAŞINA gelen aslan payı.
MERSİN bölgesinde 20 adet küçücük balıkçı teknelerine yazılan ceza miktarı 10,154 tl.
(g) bendi meğerse atığı verdiğin forummuş.ibraz edilemediğinden bu ceza yazıldı.
sahil güvenlik g bendi yerine (I) bendinden gemilere yazdığı gibi yazsa tonu 20 tl.
insan yerine konulmayan balıkçılarız sonuçta.
hakkediyoruz