Telsiz:kabloya ihtiyaç duymadan haberleşme yapabilmemizi sağlayan cihazlardır. Haberleşmek için antenlerden yararlanırlar. Ünlü bilim insanı Marconi tarafından Dünya'ya tanıtılmış olsa da Nicola Tesla'nın araştırmalarında da kablosuz haberleşmenin izlerine rastlanır.
Her telsiz belirli bir frekans aralığında çalışır. Bağlantıya geçmek istediğiniz kişiyle aynı frekansta bulunmanız gerekmektedir. Her ülkede frekans aralıklarını belirleyen kurumlar vardır.Türkiye'de bu kurumun adı Telekomünikasyon Kurumu'dur[1]
Telsiz cihazları, genel olarak, bir istasyonun gönderme yapması sırasında diğerinin dinlemede bulunması esasına dayanarak çalışır. Simplex haberleşme olarak tanımlanan bu yöntemde, her iki istasyon aynı frekansı kullanır. Aynı anda iki istasyonun konuşması ise, iki farklı frekansın kullanılmasıyla olasıdır ve "duplex haberleşme" olarak anılır.
Çoğunlukla basit bir lisans gerektiren ve 27 MHz bandında kullanılan "Halk Bandı" veya "Citizen Band" telsizlerde, bir istasyonun konuşmasını tamamladığında "roger beep" olarak adlandırılan tiz bir ses yayınlanır veya görüşmesini bitiren istasyon, mesajının bittiğini bildirir. Radyo amatörleri arasında "roger beep" kullanılmaz, zira görüşme sonunda Q koldarından örneğin "mesajım alındı mı?" kullanılır.
Radyo amatörleri, uzun dalga olarak adlanırılan çok düşük frekanslardan başlayarak, kısa dalga ağırlıklı olmak üzere, çok yüksek frenkanslarda çalışma olanağına sahiptir.
Telsiz kullanmak için her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de ehliyet almanız zorunludur.Belgesiz haberleşme yapmak çeşitli cezalar içeren yaptırımlara sahiptir.Bunların temel amacı haberleşme güvenliğini ve kalitesini korumaktır.Telsiz ehliyeti almak için TK'nın her yıl Kasım ve Mayıs aylarında olmak üzere iki kez amatör telsiz ehliyeti sınavına düzenlenir.
Düzenleyici Kurum: Telekomünikasyon Kurumu[2] Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti[3]
Radyo Amatörlerine ait siteler:

Ankara Telsiz ve Radyo Amatörleri Kulübü Derneği Sitesi[4]