Temiz çevre genişledi

Giriş tarihi : 23.01.2012, Pazartesi 18:43Güncelleme : 18:43


Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları iki yılda yüzde 44 büyürken balık türleri arttı, foklar ve kaplumbağalar için yeni yaşam alanları açıldı

ADEM ÜLKER (MARMARİS)

Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalarda kısa sürede uzun yol alındı. 4 yıllık projenin, ilk iki yılında Türkiye'deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanları'nın (DKKA) yüzölçümü yüzde 44 oranında arttı, kirlilik yüzde 25 azaldı, Akdeniz foku ve kaplumbağaların yuvalama sayılarında artış görüldü. Gelişmeler çevrecileri sevindirdi.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVKGM) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye) tarafından 2009'da başlatılan proje kapsamında, Türkiye'nin sahip olduğu DKKA yüzölçümü, 106 bin hektar daha genişletildi. Saros Körfezi'nin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi ilan edilmesi ve Gökova ÖÇK bölgesinin sınırlarının genişletilmesiyle Türkiye'deki toplam DKKA büyüklüğü yüzde 44 oranında arttı. Genişlemeye paralel olarak yürütülen su kalitesi izleme çalışmalarında da sevindirici sonuçlar ortaya çıktı. Foça ÖÇK bölgesinde gözlenen Akdeniz foklarının yanı sıra Fethiye-Göcek ve Köyceğiz-Dalyan ÖÇK blgelerindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama sayılarındaki artışla şimdiden proje hedeflerine ulaşıldı.

GELECEĞİ KURTARIYOR

Proje kapsamında Gökova ÖÇK bölgesinde oluşturulan balıkçılığa kapalı 6 alanın bölgedeki balık türlerinde, büyüklüklerinde ve sayılarındaki iyileşmenin de arttığı gözlendi. Bölgedeki balıkçılar, ilgili resmi-özel kurum ve kuruluşların katkısı başarıya ortak oldu. Datça-Bozburun ÖÇK Bölgesi'nde de balıkçılığa kapalı alanların oluşturulması için çalışmalar başlatıldı. Projeyle birlikte Fethiye-Göcek, Gökova ve Foça ÖÇK blgelerindeki 37 izleme istasyonundan edinilen verilerde, kirlilik seviyelerinde, 2009 değerleriyle kıyaslandığında yüzde 25'ten fazla azalma olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Proje kapsamında hazırlanan ve elde edilen kazanımları ortaya koyan teknik raporların da önümüzdeki gönlerde tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

60 KURUM DESTEK VERDİ

2009 yılının Mayıs ayında başlatılan projenin hazırlıkları sırasında söz konusu bölgelerde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Her bölgede yerel zeminde tüm kurum, kuruluş, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımları istendi. Projeyle ilgili balıkçılar, çevre ve orman müdürlükleri, tarım il müdürlükleri, bayındırlık ve iskan müdürlükleri, turizm müdürlükleri, deniz ticaret odaları, deniz taşımacıları kooperatifleri, su ürünleri kooperatifi, dalış merkezleri, SAD-AFAG temsilcilerinin yanı sıra 60 kadar kurum ve kuruluş projeye destek verdi. Yerel düzeyde çalışma grupları kurularak deniz ve kara kaynaklı tehditlerle, denizde, balıkçılık, gemicilik, turizm ve dalış etkinliklerini düzenleyen kurumlardan faydalanıldı.

"Ülkenin geleceği için çok önemli"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ: Çalışmalar sadece turizm açısından değil, ülkenin geleceği açısından da oldukça önemli. Çalışma Türkiye'nin geleceği ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma bakımından takdire değer. Turizm sektörünün bir temsilcisi olarak, doğayı iyi korumanın hepimizin görevi olduğunu savunuyorum.

"Kamuoyu daha fazla bilgi sahibi olmalı"

Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin: Koruma alanlarının genişlemesi, Akdeniz fokları ve kaplumbağaların korunması, balıkçılığa kapatılan alanlarla balıkçılığın geleceğinin kurtarılması çevreciler olarak bizim de amacımız. İki yıldır devam eden çalışmaların verilerini, açılımını tabii ki biz çevreciler ve kamuoyu da bilmek ister. Bu bilgilenme toplumsal bilinci de artırır.