5) Kara ve kıllı midye

a) İstanbul boğazında, Ahırkapı (41° 00' 27" N - 28° 95' 05" E) ve Kadıköy İnci burnu Mendirek fenerini (40° 59' 05" N - 29° 00' 52" E) birleştiren hat ile Yeniköy vapur iskelesi (41° 07' 01" N - 29° 04' 18" E) ve Paşabahçe fenerini (41° 06' 57" N - 29° 05' 23" E) birleştiren hat arasında kalan sahada,

b) Çanakkale boğazında, Nara burnu feneri (40° 11, 823' N - 26° 24, 093' E) ile Kepez feneri (Kanlıdere) (40° 05, 506' N - 26° 21, 816 ' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada,

c) İstanbul boğazının serbest alanlarında ve diğer karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında,

avcılığı yasaktır.