MADDE 27 – (1) Deniz salyangozu;

a) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişindeki Rumeli Karaburun ile Anadolu Karaburun arasında kalan karasularımızda avcılığı yasaktır. Bu yer dışında kalan karasularımızda dalma, sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz salyangozu istihsali serbesttir.

b) Marmara denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında dönem boyunca, bu yerler dışında kalan karasularımızda ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

c) İzmit Körfezinde Dil burnu fenerini (40° 44’, 609 N - 29° 30, 962' E), Dil İskelesi Kaba burnuna (40° 46’, 113 N - 29° 31, 104' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda deniz salyangozu avcılığı yasaktır.

ç) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

d) Deniz salyangozu istihsalinde kullanılacak algarnaların; ağız genişliği azami 3 m., ağız derinliği azami 40 cm., torba boyu azami 1 m. ve torba ağ göz açıklığı 90 mm. olmalıdır.

e) Deniz salyangozu istihsalinin, gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması zorunludur.

f) Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz.

g) Gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanılamaz.

ğ) Deniz salyangozu istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması yasaktır.

(2) Bütün karasularımızda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.