MADDE 26 – (1) Beyaz kum midyesinin;

a) 1) Marmara denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında,

2) Kefken Adası feneri (41° 13,017' N - 30° 15,076' E) ile Tosun burnu (41° 52,000' N - 32° 52,271' E) arasında kalan karasularımızda,

3) Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca istihsali yasaktır.

b) Yasak yerler dışında ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir.

c) 1) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

2) Beyaz kum midyesi istihsalinde bulunacak balıkçı gemilerinin boy uzunluğuna bakılmaksızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir defteri tutması zorunludur.

3) Bakanlıkça her av dönemi için belirlenen kota miktarından daha fazla beyaz kum midyesinin istihsal edilmesi yasaktır. Av kotası uygulamasının takibi, kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça belirlenir.

4) İstihsal edilen beyaz kum midyeleri, sadece İl Müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılabilir. Beyaz kum midyeleri, seyir defterinin 1 numaralı nüshası ile birlikte nakledilebilir.

ç) Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve dreçlerin;

1) Ağız açıklığı 80 cm.'den, ağız derinliği 20 cm.'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 cm.'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız açıklıkları 350 cm.’den, boyları 300 cm.’den fazla olamaz.

2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak çubuklar arasındaki mesafe 9.5 mm.’den küçük olamaz.

d) 5 m.'den daha sığ sularda her türlü istihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.

e) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi istihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç bulundurulamaz ve kullanılamaz.

(2) Cardium edule ve C. lamarki türlerinin avcılığında beyaz kum midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır.

(3) Akivides ve kidonya

a) Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.

b) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 24 mm.'den, kidonya istihsalinde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 mm.'den, küçük olamaz.

(4) İstiridye ve tarak

Bütün karasularımızda, 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile avcılığı yasaktır.