Kılıç avcılığı

MADDE 23 – (1) Bütün karasularımızda, 15 Ekim - 15 Kasım tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kılıç avcılığı yasaktır. Kılıç avcılığı yapacak balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan avcılık İzin Belgesinin alınması zorunludur.