TÜRK BALIKÇILIK SİSTEMİNDE STOK DEĞERLENDİRİMENİN BAŞLATILMASI
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında, TAGEM tarafından yürütülecek “Türkiye Balıkçılık Sisteminde Stok Değerlendirmenin Başlatılması Projesi” 2009 Ocak ayında başlamıştır. Projenin teknik yardım bileşenine ilişkin ihale açılmıştır. Ülkemiz açısından büyük öneme sahip bu proje ile balıkçılık kaynaklarının bütünleşik yönetimi için bir yol haritasının oluşturulması ve balıkçılık Kaynaklarının yönetimi için Bakanlık araştırma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Eşleştirme Projesi (TIFSA - TR-07-IB-AG-01), Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında finanse edilmektedir. Bu proje, Türkiye ile Hollanda-Almanya Konsorsiyumu işbirliğinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) adına Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülecektir. Proje faaliyetlerinin bir bölümü Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve sektör işbirliğinde gerçekleştirilecektir.
TIFSA, 20 Mart 2009 tarihinde fiilen başlamış olup, 2010 Mart ayı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.
Proje ile ilgili çalışmalara TAGEM tarafından devam edilmektedir.
Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://tifsa.tagem.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.bsgm.gov.tr/genel/obp_uyum.html