Sayın Üyemiz,
Türk Denizcilik Tarihi 2010 Sempozyumu ile Türk Deniz Ticaret Tarihi II. Sempozyumu’nun 9 Nisan 2010 tarihinde Piri Reis Üniversitesi’nde düzenleneceği İlgi yazı ile bildirilmektedir. Yazıda, Sempozyumların Türk Denizcilik Tarihine ilgi duyan herkese açık olduğu, ayrıca Sempozyumlara bildiri ile katkıda bulunmak isteyenlerin en fazla 100 kelimeden oluşan bildiri özetlerini en geç 10 Mart 2010 tarihine kadar Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Zehra Akdeniz’e zehra.akdeniz@pirireis.edu.tr adresinden göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.
Saygılarımızla,

Murat TUNCER
Genel Sekreter

DAĞITIM: