Türkiye’de Balık Yetiştiriciliğinin Durumu

Türkiye üzerinde bulunduğu iklim kuşağı nedeniyle, iç su ve deniz balıklarının yetiştiriciliğine çok uygun. Yetiştiricilik yapabilecek, soğuk sular olduğu gibi, sıcak, acı ve tuzlu sular da bulunuyor. Halen iç sularda alabalık, sazan, denizlerde çipura, levrek ve somon balığı yetiştiriliyor.

Bugün, daha çoğu alabalık olmak üzere 350 civarında balık yetiştiriciliği yapan çiftlik var. Bu çiftliklerde yılda yaklaşık 5.500 ton balık üretiliyor. Bu üretim tüm su ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 1,5’u kadar. Dünyada yılda yaklaşık 100 milyon ton olan toplam ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 13’ü yetiştiricilikten elde ediliyor.

Bugün balık yetiştiriciliğine başlayacak olan üreticiler, şüphesiz 20 yıl önce yetiştiriciliğe başlayan meslektaşlarının karşılaştığı sorunlarla karşılaşmayacak. Ama yine de, her işte olduğu gibi, bazı sorunların olacağını da unutmamalı. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün:

Yetiştirme Alanları
Balık yetiştirme alanları, kendi arazilerimiz değil de, kamu arazileri veya su alanları ise bu arazilerin, kurulacak işletmeye tahsisi veya işletme haklarının kiralanması sağlanmalı.

Yumurta ve Yavru Temini
İşletmenin ihtiyacı olan yumurta ve yavrular, kendi üretim tesisinde yetiştirilemiyorsa yavru ve yumurta alımını garanti altına almalı, bunların temin edilebileceği yerler belirlenmeli.

Yem Temini
Balık yetiştirme tesisinin en önemli girdisi yemdir. Masrafların yaklaşık yüzde 70’i yemden kaynaklanır. Yemin ucuz ve kaliteli olarak nereden temin edileceği daha önceden planlanmalıdır.Tecrübeli İnsan Gücü
Balık yetiştiriciliği, hem yeni bir iş alanı olması, hem de çok değişik faktörlerden etkilenmesi, dolayısıyla, bilgili ve tecrübeli insan gücüne ihtiyaç gösterir.

Hastalık
Hastalık, üretim havuzlarına girince balıkları kırıp geçirir. Hastalığın işletmeye girmemesi için tedbir alınırsa balıkların hastalıklara yakalanması da asgariye iner. Üretim havuzlarında hastalık görüldüğünde, balıklar hemen ilaçlanmalı, aşılanmalı ve gerekli karantina tedbirleri alınmalıdır.

Pazarlama
Bugün Türkiye’nin büyük bir kesimi balık yeme alışkanlığı edindi. Bu yüzden balık artık kolayca pazarlanabiliyor. Elde edilen balık, insanların en çok ihtiyacı olduğu mevsimde pazara arz edilerek azami kar sağlanıyor. Günümüzde üreticiler, balık yetiştiriciliğine daha çok önem veriyor. Yapılan yatırım, 1-2 yıl içinde ürüne ve paraya dönüşüyor.