'Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu' Projesi

AB'nin değer ve politikalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere uyguladığı "Sivil Toplum Diyaloğu" projesi kapsamında verilecek hibelerin kullanımına ilişkin uygulama eğitimleri tamamlandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), kamuoyunda AB üyeliği hakkında olumlu görüşleri artırmak, AB'nin değer ve politikalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere uyguladığı "Sivil Toplum Diyaloğu" projesi kapsamında verilecek hibelerin kullanımına ilişkin uygulama eğitimleri tamamlandı.

AB Genel Sekreterliğinden verilen bilgiye göre, Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II (CDS-II) Projesi kapsamında "Tarım ve Balıkçılık" hibe faydalanıcılarına yönelik düzenlenen "Hibe Uygulama Eğitimi", 25-27 Mayıs günlerinde Ankara'da yapıldı. Eğitim programına, hibe almaya hak kazanan 30 sivil toplum kuruluşundan (STK) 50, ABGS'den 10, Merkezi Finans ve İhale Biriminden iki ve AB Türkiye delegasyonundan bir kişi olmak üzere yaklaşık 70 kişi katıldı.


CSD-II projesi teknik destek ekibi uzmanlarınca yürütülen eğitim boyunca katılımcılara, AB Pratik Rehberi, hibe sözleşmelerinin izlenmesi, teknik ve mali dokümantasyon, görünürlük ile tanıtım kuralları, raporlama, izleme bilgi sistem

(İBS) kullanımı gibi konularda ayrıntılı bilgi sunuldu.

Eğitimin, Tarım ve Balıkçılık projeleri hibe faydalanıcılarının hibeleri sorunsuz kullanabilmesi açısından önemli yarar sağladığı belirtildi.

AB, kamuoyunda AB üyeliği hakkında olumlu görüşleri artırmak ve AB'nin değer ile politikalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere uyguladığı "Sivil Toplum Diyaloğu" projesi için bu yıl Türkiye'deki STK'ların projelerine 5, 3 milyon avro hibe desteği sağlayacak.

Hibe desteğinin 2, 8 milyon avrosu STK'ların tarım ve balıkçılık, 2, 2 milyon avrosu da kültür sanat projelerine verilecek. Destekten yararlanmak için 42 proje uygun bulundu.


KAYNAK