Türkiye'nin Kıyı Ve Deniz Alanları IX.Ulusal Kongresi
Değerli Katılımcılar;
Kıyı Alanları Yönetimi (KAY) Türkiye Milli Komitesi, 1993 yılında ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından olan kıyı alanlarının, dengeli, uzun erimli ve etkin bir biçimde, kaynağı yok etmeyen düzeyde kullanılmasına, bu alanlarımızın doğal özelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak üzere, ilgili çalışmaları özendirmek ve desteklemek; üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için kurulmuştur. Kıyı alanlarının uzunluğu, çeşitliliği, doğal kaynakları ve kültürel değerleri ile dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olan Türkiye'de Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi; ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişimi, insanlarımızın bugünkü ve gelecekteki mutluluğu için önde gelen kavramlardan biridir.

KAY Türkiye Milli Komitesi'nce gerçekleştirilen en önemli etkinliklerden birisi, Türkiye Kıyıları Ulusal Kongreleri dizinidir. 1997 ve 1998 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, 2004 yılında Çukurova Üniversitesi'nde, 2006 yılında Muğla Üniversitesi'nde, 2008 yılında Gazi Üniversitesi ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı işbirliğiyle Ankara'da ve 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işbirliğiyle Trabzon'da düzenlenen sekiz kongre başarılarla sonuçlanmıştır. Bu kongrelerin toplamı 9000 sayfayı aşan bildiriler kitapları, pek çok üniversitemizin kitaplıklarında bulunan, kıyı ve deniz araştırmacıları, uygulamacıları ve politikacılarının sık sık başvurduğu ve kaynak gösterdiği yayınlar arasına girmiştir. Türkiye Kıyıları kongreleri dizisi Türkiye'deki kıyı ve deniz araştırmalarını teşvik etmektedir. Kongre dizisi ayrıca, kıyı ve deniz alanlarıyla ilgili değişik doğrultularda araştırmalar yürüten kişileri biraraya getirerek, disiplinler arası bütüncül araştırmalar için gereken grupların oluşturulmasına katkı sağlamıştır.

Türkiye Kıyıları kongreler dizini, kıyı ve deniz alanlarının akılcı kullanılması ve korunması için yararlı bilimsel araştırma sonuçlarının, yönetim politikaların, örgütlenmelerin ve etkinliklerin tartışıldığı, uzmanlıklar arası bir ulusal forum niteliği kazanmıştır. Kıyı ve deniz alanlarına ilgisi olan bilim insanlarımızı, politikacılarımızı, merkezi ve yerel yöneticilerimizi, özel sektörümüzü, sivil toplum örgütleri temsilcilerini ve tüm diğer kişileri, Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliği ile 14-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Antakya'da düzenlenecek olan Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi'ne katılmaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

Prof.Dr.Lale Balas
Düzenleme Kurulu Başkanı

KAYNAK

Taslak Programı PDF dosyası olarak indirin