Mercanlar:


Bazı mercanlar zooxanthellae denilen tek hücreli yosunlarla sibiyotik olarak yaşar. Bu organizmalar, insanlar tarafından beslenmeksizin onlar için gereken besin ihtiyacını karşılayan mercan dokusu üzerinde yaşar!
Zooxanthellae üzerinden beslenmeyen diğer mercan türleri yemle beslenmelidir ki bu da su kirliliğine neden olur. sera, Pennatulacea sp. gibi olan bu türleri akvaryumunuzda bulundurmaktan kaçınmanızı önerir. Deniz yelpazesi (sea feather), Lemnalia Africana (yumuşak mercanlar), ve Tubastrea sp. En azından tuzlu akvaryumun tecrübelerinizin ilk aşamalrında.
Aşağıda verilen omurgasızlar iyi su koşullarında çok iyi akvaryum sakinleri olurlar:

Deri mercanlar (Sarcophyton, Lobophyton, Sinularia)
Mantar anemon (Discosoma)
Anemonlar (örn: Anemon balıkları için simbiyotik anemonlar)
Koloni anemonları (Protopalythoa, Zoanthus)
Az da olsa tecrübeniz varsa taş mercanlar (Acropora, Porites, vs.)