4 sonuçtan 1 ile 4 arası

Konu: Uluslararası Sularda Su Ürünleri Avcılığı Talimatı

 1. #1
  Balıkçı oltacı tayfun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  63
  Mesajlar
  1.094
  Tecrübe Puanı
  124

  Standart Uluslararası Sularda Su Ürünleri Avcılığı Talimatı

  Uluslararası Sularda Su Ürünleri Avcılığı Talimatı
  Bilindiği üzere, Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/1 Numaralı Sirküler"in 21/1/f maddesinde; Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetlerin Bakanlıkça tespit edileceği, 21/1/g maddesi ile de uluslararası sularda av yapacak gemilerin yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorunluluğu getirilmiştir.

  Bu doğrultuda;

  1- Meriç nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan karasularımıza bitişik uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Temmuz - 15 Eylül 2007 tarihleri arasında trol gemilerinin,

  Akdeniz’ de, Anamur Burnu ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımıza bitişik uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Nisan - 01 Temmuz 2007 tarihleri arasında trol ve gırgır gemilerinin karasularımızdan geçişlerine izin verilecektir.

  2- Uluslararası sularda av yapacak balıkçı gemileri, halen geminin bulunduğu yerin, il müdürlüğüne müracaat ederek, av yapmak istedikleri uluslararası suları (Ege ve/veya Akdeniz) bildirip " Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi " (Ek-1) alacaklardır. İzin belgesi 2 nüsha tanzim edilerek, bir adedi il müdürlüğünde muhafaza edilecek, bir adedi ise gemi sahibine verilecektir.

  3- Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi alan balıkçı gemilerinin avladıkları ürünleri, Ek listede (Ek- 2) belirtilen limanlar ve barınaklardan karaya çıkarılacaktır.

  4- Avlanılan ürünler için, ürünün karaya çıkış yerindeki il veya ilçe müdürlüklerine başvurularak " Menşe Belgesi " (Ek-3) alınacaktır. il veya ilçe müdürlükleri ise izin verilen gemiye ait " Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi " ne istinaden, asıl olarak 2 adet Menşe Belgesi düzenleyecektir.
  Aslın bir adedi verilen müdürlükçe muhafaza edilirken, diğeri başvuru sahibine verilecek ve ürün nakledileceği yere kadar bu belge ile sevk edilecektir.

  İzin verilen karaya çıkış noktaları dışındaki il veya ilçe müdürlüklerinden alınan “Menşe Belgesi” geçerli olmayacaktır.

  5- Herhangi bir yere nakledilen ürünün, satış için birden fazla mahal' e dağıtılması söz konusu ise, dağıtımın yapılacağı yerdeki il veya ilçe Müdürlüğünce, “ Dağıtım/Satış Belgesi” (Ek-4) düzenlenecektir. Bu belgeye haiz olmayan ürünlerin satışına ve kullanılmasına hiç bir şekilde müsaade edilmeyecektir.

  6- Yapılan kontrollerde, usulsüz avcılık yapıldığı tespit edildiğinde, tespiti yapan yetkili, izin belgesine el koyarak durumu iznin verildiği il müdürlüğüne bildirecektir.

  İzni veren il müdürlüğü de " Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi " ni iptal ederek, durumu Bakanlığa faksla derhal bildirecektir.

  7- İzin belgesi iptal edilen gemilere, aynı yıl içinde "Uluslararası Sulara Geçiş İzin Belgesi " düzenlenmeyecektir.

  8- Uluslararası sularda avcılık yapacak balıkçı gemilerine izin verilirken boy kriteri aranmayacaktır. Ancak, bu gemilerin ağları ve donanımları itibariyle uluslararası sularda avcılık yapmaya yeterlilikleri dikkate alınacaktır.

  9- İzin verilen gemiler ve avlanan ürünlerle ilgili olarak, ilişikte gönderilen form (Ek-5), ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenen Menşe Belgeleri’ne ilişkin bilgileri de içerecek şekilde tanzim edilerek, izin süresinin bitim tarihinden itibaren 1 aylık süre zarfında Bakanlığa gönderilecektir.

  10- Hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Su Ürünleri Kanunu ile koruma – kontrol yetkisi verilen kurum/kuruluşlar ile koordinasyon sağlanacaktır.

  Bilgilerinizi, konunun balıkçılara duyurulmasını ve uygulamanın belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması hususlarında gereğini arz/rica ederim.  İmza
  Dr. Nihat PAKDİL
  Müsteşar Yardımcısı
  Genel Müdür Vekili

  EKLER :

  EK – 1 Belge (5 adet )  DAĞITIM :

  Gereği :


  Bilgi :

  Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hatay, Mersin,İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak, Yalova, Düzce Val.' leri (İl Müd)
  - İçişleri Bak.lığı( Sah. Güv. Kom.)
  - Su Ürl. Koop. Mrkz. Brl.
  - İstanbul, Marmara, D.Karadeniz, Sinop, Samsun, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Mersin, Antalya, Adana, Hatay Böl. Su Ürl. Koop.Brl.
  - İstanbul Balık Müst. Dern  --------------------------------------------------------------------------------

  EK - 1

  ULUSLARARASI SULARA GEÇİŞ İZİN BELGESİ

  Gemi Sahibi/Donatanı
  Adı Soyadı
  Geminin Adı
  Bağlı Olduğu Liman
  Ruhsat Tezkeresi No
  İrtibat Adres/ Telefon No
  Av Yapacağı Uluslararası Sular [ ] Ege Denizi (Meriç nehri - 29° E (doğu) boylamı arası)
  [ ] Akdeniz (Anamur burnu - Suriye sınırı arası)
  Ürünü Karaya Çıkaracağı Yerler
  Belge Numarası
  Düzenlendiği Tarih
  Geçerlilik Süresi Ege Denizi : 15 Temmuz - 15 Eylül 2007
  Akdeniz : 15 Nisan – 01 Temmuz 2007
  Onaylayan İl Müdürlüğü
  Onaylayanın Adı- Soyadı
  İmza, Tarih, Mühür

  - Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi kullanılamaz.  --------------------------------------------------------------------------------

  EK - 2

  İZİN VERİLEN KARAYA ÇIKIŞ NOKTALARI

  EGE DENİZİ
  EDİRNE Enez Limanı
  ÇANAKKALE Babakale Balıkçı Barınağı
  Kabatepe Balıkçı Barınağı
  Odunluk Balıkçı Barınağı
  Gülpınar Balıkçı Barınağı
  Gökçeda Kuzu Limanı
  Bozcaada Balıkçı Barınağı
  Yeniköy Limanı
  İZMİR Saipaltı Balıkçı Barınağı
  Dikili Balıkçı Barınağı
  Yeni Liman (Karaburun)
  Foça Balıkçı Barınağı
  Seferihisar Sığacık Balıkçı Barınağı
  AYDIN Kuşadası Balıkçı Barınağı
  MUĞLA Yalıkavak Balıkçı Barınağı
  Bozburun Balıkçı Barınağı
  Fethiye Balıkçı Barınağı
  Marmaris Balıkçı Barınağı
  AKDENİZ
  ADANA Karataş Balıkçı Barınağı
  HATAY İskenderun Balıkçı Barınağı
  Samandağ Balıkçı Barınağı
  İÇEL Bozyazı Yoğun Duvar Balıkçı Barınağı
  Mersin Limanı
  Karaduvar Balıkçı Barınağı
  Taşucu Limanı

  EK – 3

  ULUSLARARASI SULARDA AVLANAN SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ

  Gemi Adı
  Ruhsat Tezkeresi No
  İrtibat Adres / Telefon No
  ULUSLARARASI SULARA GEÇİŞ İZİN BELGESİ
  Numarası
  Düzenlendiği Tarih
  Düzenleyen İl Müdürlüğü
  SU ÜRÜNLERİNİN
  Avlanma Tarihi
  Türü Miktarı (Kg)

  Nakledileceği Adres /Ticaret Ünvanı
  ( İl, İlçe, Balık Hali, Kabzımal Komisyoncu, v.b. yerlerin açık adresi)
  Nakil Vasıtasının Marka ve Plaka Numarası
  Nakli Yapan Firma yada Şahsın Adı- Soyadı Adresi, Telefon No
  Menşe Belgesinin Numarası
  Düzenlendiği Tarih
  Düzenleyen İl/ İlçe Müdürlüğü
  Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin
  Adı- Soyadı, İmza, Mühür

  Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi kullanılamaz.  --------------------------------------------------------------------------------

  EK - 4

  ULUSLARARASI SULARDA AVLANILAN SU ÜRÜNLERİ İÇİN DAĞITIM / SATIŞ BELGESİ  Avlayan Geminin Adı
  Ruhsat Tezkeresi No
  SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİNİN
  Numarası
  Düzenleme Tarihi
  Düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğü
  DAĞITIM / SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNÜN
  Türü Miktarı (Kg)


  Dağıtım / Satış Yapılacak Yerlerin
  Açık Adresi / Telefon No  Belge Numarası
  Düzenlendiği Tarih
  Düzenleyen İl / İlçe Müdürlüğü
  Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin
  Adı- Soyadı, İmza, Mühür

  Bu belgenin aslı geçerli olup, suret veya fotokopisi kullanılamaz.  --------------------------------------------------------------------------------

  EK-5

  ULUSLARARASI SULARDA AVCILIK YAPAN GEMİLER VE AVLANAN ÜRÜNLERLE İLGİLİ BİLGİ FORMU

  GEMİNİN ADI RUHSAT TEZKERESİ NO İRTİBAT ADRESİ VE TELEFON NO
  MENŞE BELGESİNİN VE BELGE DÜZENLENEN ÜRÜNÜN

  Düzenlendiği
  İl/İlçe Müdürlüğü Düzenleme Tarihi Numarası Türü Miktarı ( kg)
  Gönderildiği Yer
  NOT: Bu belge; izin verilen her bir balıkçı gemisin için tanzim edilerek, Ege ve Akdeniz için verilen izin süresinin bitim tarihinden itibaren 1 aylık süre zarfında İl Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilecektir.
  http://www.balikcilar.net/image.php?type=sigpic&userid=11&dateline=122962411 7
  Balıkçılık sevgi,
  Sabır,
  Soğuk kanlılık ve refleks ister!!!!!

 2. #2
  Reİs cumhur gezen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  54
  Mesajlar
  2.694
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  tayfun abi güzel bir bilgi,teşekkürler.
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein
 3. #3
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yaş
  56
  Mesajlar
  12.982
  Tecrübe Puanı
  2447

  Standart

  teşekkurler abi güzel bilgiler

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


 4. #4
  TAYFA meteor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Yaş
  48
  Mesajlar
  313
  Tecrübe Puanı
  68

  Standart

  paylaşım için teşekkürler,
  Orhan Güler
  1971 İst/Küçükçekmece

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj: 18.03.09, 19:35
 2. Cevap: 1
  Son Mesaj: 18.03.09, 18:25
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 18.03.09, 18:24
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 18.03.09, 18:21
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 18.03.09, 17:51

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM