30 kasıma kadar yapılacak yat satışlarında ÖTV sıfırlandı.
KDV ise % 18'den % 1'e indi.

Sahibi Türk vatandaşı olan ,ancak vergi yükü nedeniyle yabancı bayrak
taşıyan yatların Türk bayrağına geçişini kolaylaştıracak kararname yayınlandı. Bakanlar kurulr kararına göre ,30.11.2009 tarihine kadar %6.7
ÖTV uygulanan 18 Gros tonu geçmeyen gezinti gemileri ve yolcu ve gezinti gemileri ile %8 ÖTV uygulanan yatlar vediğer eğlence ve spor tekneleri ,
kürekli kayıklar ve kanolarda ÖTV sıfırlandı.
Bu araçlarda KDV' de 30.11.2009 tarihine kadar %18'den % 1'e düşürüldü.
Yeni yat-tekne alımında ise 30 kasıma kadar ÖTV sıfırlandı,KDV %18'den
%1'e indirildi.
Bu arada yüksek vergiler yüzünden yabancı bayrak takan Türk yat sahipleri
de %27.4 yerine % 1 vergiyle ruhsat alabilecek.
Devlet, düzenleme ile yıl sonuna kadar ,sayıları 60 bini bulan kayıtsız-yabancı bayraklı yatı kayda alıp ruhsat vermek ,böylece yıllık 50 milyon dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor...

(Kaynak:TGRT HABER.)