Yavru balıklar denize ulaşamıyor


Denizdeki tehlikelerden korunmak amacıyla dalyana sığınan yavru balıkların, balıkçıların boğaz girişini sık aralıklı tel ızgarayla kapatmaları nedeniyle açıklara ulaşamadığı bildirildi.
Adana Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Galip Ünver, deltaların, mikro ve makro floranın yüksek üretim düzeyine ulaştığı dünyanın en verimli doğal alanlarından biri olduğunu söyledi.
Bu yüksek verimin oluşturduğu yiyecek ağının, başta su kuşları olmak üzere, değişik türden zengin yaban hayatının barınmasına ve beslenmesine imkan sağladığını belirten Ünver, deltalardaki lagünlerin, balıkların yumurta dökmesi ve özellikle yavru balıkların beslenerek korunduğu alanlar olması bakımından önem taşıdığını ifade etti.
Yapılan araştırmalarda, tüketilen balıkların önemli bölümünün hayatlarının tamamını ya da belirli bir devresini lagün veya dalyan olarak isimlendirilen sulak alanlarda geçirdiğinin ortaya çıktığını kaydeden Ünver, şunları söyledi:
''Balıkçılık yapmak üzere bazı işletmecilere kiraya verilen dalyanlarda son zamanlardaki uygulamalar Doğu Akdeniz'de balık popülasyonunu tehdit etmeye başladı. Buradaki işletmeciler, lagün girişini sözleşmelerinde aralığı 15 santimetre olması gerekirken 8-10 santimetrelik tel ızgaralarla kapatıyor. Böyle olunca çipura ve levrek gibi bazı yavru balıklar denizdeki tehlikelerden korunmak ve beslenmek üzere sığındıkları bu dalyanlardan tekrar çıkamıyor.''
Özellikle karides ve bazı kefal türlerinin yumurtalarını doğrudan dalyanlara bıraktığına dikkati çeken Ünver, şöyle konuştu:
''Denizde veya dalyanda yumurtadan çıkan bu yavruların belirli bir büyüklüğe eriştikten sonra tekrar denize dönüp erişkin hale gelip popülasyonunun devamını sağlaması gerekir. Ancak ölçülere uymayan tel ızgara kullanımının yanı sıra kum ve atık birikintileri de balıkların denize ulaşmasının önünde engel teşkil ediyor. Kum ve atık birikintisi oluşan dalyan boğazlarında sürekli su akışı sağlanmalı. Boğazlardaki su akışını önlemek amacıyla yapılan kum yığma gibi girişimlerin de önlenmesi gerekir.''
Ünver, dalyanların devamlılığı ve gelecek kuşakların kullanımına da olanak sağlanması gerektiğini söyledi.
Bunun için dalyanı kiralayanların doğal yapıyı bozmamaya özen göstermesi, boğazlarda kum ve atıklardan kaynaklanan tıkanma olması halinde ise ya kendi çabalarıyla açması veya yetkililere bilgi vermesi gerektiğini belirten Ünver, ''Bu davranış, gerek karides ve gerekse balık türlerinin korunmasını sağlayacak'' dedi.
Ünver, çevre kirliliği ve turizme yönelik yapılanmaların da yaşandığı dalyanlardaki bu sıkıntının giderilmesi için Adana İl Tarım Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığına başvuruda bulunduklarını bildirdi.