Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler 08.02.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda denizcilerimizi mahkemelere taşıyan ve sicil sorunu yaratan düzenleme değiştirilmiş, ağır para cezaları, idari para cezalarına dönüştürülmüştür. Olumlu bir adım atılmış gibi görünse de, idari para cezalarında, hiçbir ayırıma gidilmemesi, 9 metrelik balıkçı teknesi ve günü birlik gezinti yapan yatçılarla, uluslar arası taşımacılık yapan büyük tankerlerin aynı kapsamda tutulması yeni sorunları beraberinde getirmiştir.

Yeni düzenleme ile herhangi bir eksikliğin tespiti halinde 5 bin ile 25 bin YTL arasında ceza verilebilecektir. Bu miktarlardaki cezalar, balıkçılarımızın ve yatçılarımızın ödeyebileceği cezalar değildir. Tabi ki denize açılırken, bütün eksiklerin giderilmesi ve donanımın tam olması doğru bir yaklaşımdır ancak zaman zaman öyle örnekler yaşanabilmektedir ki; denize aç ılırken yanan bir lamba, bir süre sonra deniz ve hava koşulları nedeniyle yanmaz hale gelebilmektedir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu şekilde teçhizatın azizliğine uğrayan bir tekneye 5 bin YTL ceza kesilmesi, aşırı bir yaptırım olacak ve adalet duygusunu da zedeleyecektir.

Deniz turizminin önemli bir halkası olan yatçılarımız ve küçük balıkçılarımızın bu konudaki acil düzenleme yapılması talepleri dikkate alınmalıdır. Turizm sezonu öncesinde bir düzenleme yapılamaması durumunda, büyük sorunlar yaşanabilecektir. İlgili kamu kurumlarının, sektör temsilcileri ve meslek odaları ile bir araya gelerek, mevzuat ve uygulama konusunda yapılması gereken değişiklikleri belirleyerek, bir an önce adım atılması yararlı olacaktır. Bu yöndeki girişime, her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bildiriyor, kamuoyuna saygılar sunuyorum
.