BALIK VE BALIKÇILIK DERGİSİ


BALIK VE BALIKÇILIK DERGİSİ 1952 - 1976 tüm sayıları.


İstediğiniz dergiyi sırasındaki 1 tıklayın indirin.
Deosyalar PDF formatındadır, bilgisayarınızda pdf okuyucu kurulu olması gerekir.
İlk kez 1952 yılında Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından yayınlanmaya başlanan, 1954 yılından sonra ise Et ve Balık Kurumu tarafından 1976 yılına kadar yayınlanmaya devam eden BALIK VE BALIKÇILIK DERGİSİ nin tüm sayıları TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri - Balıkçılık Meslek Dalı Ana Komisyonu tarafından taranarak, kullanıcıların hizmetine açılmış durumda.
Listenin orjinali buradadır: http://www.zmo.org.tr/yayinlar/balik_balikcilik.php

Cilt Yıl Sayı Ay 1 Dosya Konu Yazar Sayfa
HİDROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN YAYIMLANANLAR
I 1952 1 MAYIS 1 1952/01.pdf Hidrobiyoloji Enstitüsünün Kuruluş Ve Vazifeleri Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
I 1952 2 HAZİRAN 1 1952/02.pdf Türkiye Deniz Balıkları Sözlüğü 1
I 1952 2 HAZİRAN 1 1952/02.pdf Balık Ve Balıkçılık'ın Müteakip Sayılarında Neşredilecek Yazılardan Bazıla 22
I 1952 3 TEMMUZ 1 1952/03.pdf Eğridir Ve Gölü Balıkları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig, Dr.Remzi Geldiay 3
I 1952 3 TEMMUZ 1 1952/03.pdf Hidrobiologi Araştırma Enstitüsünden Kısa Haberler 15
I 1952 4 EYLÜL 1 1952/04.pdf Balıkçılık Biyolojisi Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1952 4 EYLÜL 1 1952/04.pdf Doğu Karadeniz Bölgesinde Türk Balıkçılığı Dr. W. Nümann 14
I 1952 5 ARALIK 1 1952/05.pdf Yılan Balıkları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1952 5 ARALIK 1 1952/05.pdf Yılan Balıklarının Avlanması Dr. W. Nümann 10
I 1952 5 ARALIK 1 1952/05.pdf Türkiye Sularında Tonlar Ve Onlara Benzeyen Balıklar Dr. W. Nümann 15
I 1953 6 OCAK 1 1953/06.pdf Kefal Salamurası Norman D. Jarvis 3
I 1953 6 OCAK 1 1953/06.pdf İngiltere?deki Balık Avcılığına Bakış (Tercüme) 8
I 1953 6 OCAK 1 1953/06.pdf Portekiz?deki Balıkçılık Okulları Ve Gösterdikleri Gelişmeler Yarbay Alvaro Valenta De Araujo 13
I 1953 6 OCAK 1 1953/06.pdf Yugoslavya Balıkçılık Enstitüsü 15
I 1953 7 ŞUBAT 1 1953/07.pdf Torik Ve Palamutlara Dair Tetkikler (Torik Ve Palamutların Biyoloji Ve Gö Dr. W. Nümann 3
I 1953 8 MART 1 1953/08.pdf Manyas Gölü Ve Balıkları (Apolyont Gölü Hakkında Bazı Notlar) Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
I 1953 8 MART 1 1953/08.pdf Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünden Haberler 21
I 1953 8 MART 1 1953/08.pdf Türk Biologi Derneği 23
I 1953 9 NİSAN 1 1953/09.pdf İskenderun Ve Civarı Balıkçılığı Hakkında İntibalar Dr. W. Nümann 3
I 1953 9 NİSAN 1 1953/09.pdf Alman Elektrikli Balık Ağı 13
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/10_11.pdf Et Ve Balık Kurumu Teşkiline Mütedair Koordinasyon Kararı 3
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/10_11.pdf Su Mahsulleri İçin Evlerde Tatbik Edilebilen Muhafaza Usulleri Norman D. Jarvis 7
I 1953 10-11 MAYIS 1 1953/10_11.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler 32
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/12.pdf Balık Yaşını İfşa Eder Mi? Dr. W. Nümann 3
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/12.pdf Denizlerde Elektrikle Balık Avı Dr. W. Denzer 7
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/12.pdf Ton Balıklarının Kıymetli Karaciğerleri 14
I 1953 12 HAZİRAN 1 1953/12.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler 16
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/13.pdf Boğaziçinde Su Hareketleri Dr. Hüseyin Pektaş 3
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/13.pdf Marmaradaki Satıh Akıntılarının İstikameti 11
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/13.pdf Ameli Balıkçılık Ve Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsü 13
(II) 1953 13 TEMMUZ 1 1953/13.pdf 1953 Senesinde Yapılan Bazı Ameli Müşahedeler Etem Baykal 15
(II) 1953 14 AĞUSTOS 1 1953/14.pdf Bazı Anadolu Göllerinin Hidrobiyolojik Ve Balıkçılık Bakımlarından İncele Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/15.pdf Bazı Anadolu Göllerinin Hidrobiyolojik Ve Balıkçılık Bakımlarından İncele Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/15.pdf Palamut Ve Torik Üzerine 1952-53 Senesinde Yapılan Araştırmalar Dr. W. Nümann 13
(II) 1953 15 EYLÜL 1 1953/15.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler 16
(II) 1953 16 EKİM 1 1953/16.pdf Akdenizde Balıkçılık (1) 3
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/17.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsü Ve Vazifeleri Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 3
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/17.pdf İnsan Beslenmesinde Su Ürünleri Ve Hidrobiolojik Araştırmaların Önemi Hüseyin Pektaş 12
(II) 1953 17 KASIM 1 1953/17.pdf Hidrobiyologi Araştırma Enstitüsünden Haberler 19
(II) 1953 18 ARALIK 1 1953/18.pdf 1928 - 1952 Yılları Arasında Istanbul Balıkhanesinde Satılan 13 Balık Cins 3
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/18_ek_19.pdf Tabii Göllerde Sudak Ve Turna Yetiştirilmesi Dr. W. Nümann 3
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/18_ek_19.pdf Uskumrular Halkalandırılıyor 15
(II) 1953 19 Ek ARALIK 1 1953/18_ek_19.pdf Köyceğiz Gölü Ve Balıkçılık Durumu Dr. W. Nümann 17
ET BALIK KURUMU TARAFINDAN YAYIMLANANLAR
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf Ev Ve Balık Kurumu Teşkilâtına Ait Kanun 2
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 5
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf Balık Ağları Erdoğan Akyüz 7
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf «Vay Lüfer Vay» Ahmet Rasim 18
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf Köpek Balıkları Dr. Fethi Akşiray 22
II 1954 1 OCAK 1 1954/01.pdf İstatistik Sahifesi 30
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Nisan Balığı Saim Onat 1
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 3
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Dr. T. Soljan İle Mülakat Rıdvan Tezel 6
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Göllerin Gübrelenmesi İlham Artüz (Çeviren) 9
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Balıkçılarla Fen Adamları Arasında İşbirliği Dr. Hüseyin Pektaş 12
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf Balık İstihsal Grafikleri 21
II 1954 2-3 ŞUBAT-MART 1 1954/02_03.pdf İstatistik Sahifesi 29
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Deniz, Hepimizin Annesi Zeyat Krom 1
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 4
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Soğuk Hava Depolarımız Saim Onat 5
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Balık Turşuları Norman D. Jarvis 8
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Balık Karaciğerinden Vitamin İstihsali Halûk Otman (Çeviren) 16
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Yunanistan?da Balıkçılığın Kalkındırılması 19
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf Balık İstihsal Grafikleri 23
II 1954 4 NİSAN 1 1954/04.pdf İstatistik Sahifesi 28
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf Modern Balıkçılığın Biolojik Esasları.. Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 12
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf Karadeniz?de Echo Sounder İle Yapılan Araştırmalar Rıdvan Tezel 14
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf Denizlerde Hareket İlham Artüz 17
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf İznik Gölünde Yapılan Önemli Tecrübe 22
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf Balık İstihsal Grafikleri 26
II 1954 5 MAYIS 1 1954/05.pdf İstatistik Sahifesi 31
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Modern Balıkçılığın Biolojik Esasları Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 10
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Deniz Hepimizin Annesi Zeyat Krom 14
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Prof. U. Dancona İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel 17
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Danimarka?da Balık Evsaf Kontrolü... Dr. Müh. Necati Özışık 21
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf Balık İstihsal Grafikleri 25
II 1954 6 HAZİRAN 1 1954/06.pdf İstatistik Sahifesi 31
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Türkiye?nin Gezici Ve Geçici Balıkları Dr. Fethi Akşiray 1
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 6
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Deniz Hepimizin Annesi Zeyat Krom 9
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında Rıdvan Tezel 13
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Maskeli Balıkçılık Kemâl Alot 17
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Trabzon Balık-Unu Ve Yağı Fabrikası 22
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf Balık İstihsal Grafikleri 24
II 1954 7 TEMMUZ 1 1954/07.pdf İstatistik Sahifesi 31
II 1954 08 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Hidrobiolojik Araştırma Müesseseleri Dr. Hüseyin Pektaş 1
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 7
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Olav Aasen İle Bir Konuşma Rıdvan Tezel 10
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Kefal Balıkları Dr. Fethi Akşiray 14
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Marmara?da «Arar» Gemisiyle Bir Araştırma 18
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 26
II 1954 8 AĞUSTOS 1 1954/08.pdf Balık İstihsal Grafikleri 37
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Balıkçılık Ve Tabiat Korunması Ord. Prof. Dr. C. Kosswig 1
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 3
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Taze Balık Muhafazası Dr. Müh. Necati Özışık 5
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 10
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Prof. Dr. Sinisa Stankoviç İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel 14
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf İki Temel Atma Töreni 18
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 25
II 1954 9 EYLÜL 1 1954/09.pdf Balık İstihsal Grafikleri 35
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Modern Tatlısu Balıkçılığında Yeni Hamleler 1
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 6
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğraflarla Haberler Rıdvan Tezel 8
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Arar'la Yapılan Tecrübe Seferi Raporu İlham Artüz 11
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 14
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Karekin Deveciyan Efendi İle Bir Mülakat Rıdvan Tezel 18
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf Kutu Konserveciliğinin Kuruluşu Kemâl Alot 22
II 1954 10 EKİM 1 1954/10.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 26
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Gıda Ve Yağ Kaynağı Balıklar Dr. Hüseyin Pektaş 1
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 5
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Bir Fabrikamız İşletmeye Açıldı 6
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Burdur Gölünün Balıklandırılması 7
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 10
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf Arar'ın Marmara Gezisi Rıdvan Tezel 14
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 22
II 1954 11 KASIM 1 1954/11.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 37
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf Norveç'te 1954 Haziranında Toplanan Beynelmilel Balık İstihsalini Teşvik Necati Öziş 1
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 6
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf Norveç'te Balıkçıların Meslekî Eğitimi H. K. Henriksen 8
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 14
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf Balığı Satanlarla Da Bir Konuşma Rıdvan Tezel 18
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 22
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 27
II 1954 12 ARALIK 1 1954/12.pdf İçindekiler 29
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Kaledeiskop Zeyyad Krom 2
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 7
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Beşiktaş Soğuk Deposu Törenle Açıldı 9
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 12
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Eski Balıkçılık Âleminden Portreler Rıdvan Tezel 15
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf Denizlerde Balık Çiftlikleri 21
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf İstanbul Balıkhanesinde Satılan Balık Fiatları 25
III 1955 1 OCAK 1 1955/01.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 30
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Sardalyagiller Dr. Fethi Akşiray 1
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 7
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler 8
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Muhtelif Balıkların Tuzlaması Nasıl Yapılır? Ceyhun Özalpsan 11
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 15
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf İzlandalı Balıkçılık Uzmanı Memleketimizde Neler Yapacak Rıdvan Tezel 21
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf Pelâjik Trawl'lar Erdoğan F. Akyüz 24
III 1955 2 ŞUBAT 1 1955/02.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 31
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Sardalyagiller (Kısım II) Dr. Fethi Akşiray 1
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 8
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler 9
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Aktedilmiş Olan İki Kongreden Haberler 12
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Yunanistan?da Trolcüler Ve Gırgırcılar Kongresi Haydar Aytekin (Çeviren) 14
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 15
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Amerika?da Ve Hususiyle Washington Eyaletinde Balıkçılık Dr. Hüseyin Pektaş 20
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf Türkiye Sularında Palamut Ve Torik Dr. Wilhelm Numann 26
III 1955 3 MART 1 1955/03.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 31
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf İskandil Âletlerinin Balıkçılık Araşmalarındaki Rolü İlhan Artüz 1
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 8
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler 10
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Balık Ve Et Nakliyatında Kullanılan Kimyevî Buz 12
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 14
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Çeşme Balık Durumu 19
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Balıkçılık Dâvamızda Hususî Teşebbüs Kemal Alot 22
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Tarihimizde Ve Bilhassa Fâtih Devrinde Balık Rıdvan Tezel 31
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf Balık İstihsal Grafikleri 35
III 1955 4-5 NİSAN-MAYIS 1 1955/04_05.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 39
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Türkiye Sularında Uskumrulara Ait Yeni Araştırmalar Dr. Wilhelm Nümann 1
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 8
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Et Ve Balık Kurumundan Fotoğrafla Haberler 8
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Karadeniz İlham Artuz 12
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Balıkçılık Araştırma Merkezini Ziyaret Rıdvan Tezel 19
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf Balıkçı Kahvesinde Bir Saat 29
III 1955 6 HAZİRAN 1 1955/06.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 31
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Denizlerdeki Gıda Kaynaklarına Umumî Bir Bakış İlham Artuz 1
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 7
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Dondurulmuş Yiyecek Maddelerine Donma Hızının Tesiri Kemal Alot 9
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Balık Satışını Arttırmak İçin Neler Yapılmalıdır? 12
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 16
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Marmara?da Gırgır Peşinde 20
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Oltacılık Ve Muhtelif Olta Çeşitleri Ceyhun Özalpsan 23
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf Mavi Kıtalar Paylaşılıyor Dr. Hüseyin Pektaş 27
III 1955 7 TEMMUZ 1 1955/07.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 30
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Denizlerde (Hayatî Işık) Hâdisesi Ve Balıkçılıktaki Önemi İlham Artuz 1
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Deniz Sularında Çözünmüş Olan Oksijenin Tâyininden Çıkan Neticeler Altan Acara 8
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Buz Ve Balıkçılıktaki Önemi Kemal Alot 11
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Et Ve Balıkların Piyasaya Arzında Yeni Bir Usul Dr. Hüseyin Pektaş 14
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 17
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 22
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Akdeniz?de Yapılmış Olan Önemli Balıkçılık Araştırmalarından Alınan Neti 24
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Mond Gölü Kenarında Kâin Hidrobiyoloji Ve Balıkçılık Enstitüsü Dr. W. Numann, Dr. M. Demir 26
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Bir Açık Mektup Saim Onat 30
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Galypso'yu İstanbul'da Ziyaret Rıdvan Tezel 33
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 38
III 1955 8-9 AĞUSTOS-EYLÜL 1 1955/08_09.pdf Balık İstihsal Grafikleri 39
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Hazar Gölü Ve Murat Suyunun Balıkçılık Bakımından Ehemmiyeti Dr. Wihelm Nümann 1
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Dünya Balıkçılık Âlemi 5
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Ankara Et Kombinasının Açılış Töreni 7
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Balık Bozulmasının Sebepleri Ve Teşhisi Dr. Hüseyin Pektaş 9
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Beşiktaş Soğuk Deposunda Bir Gün Rıdvan Tezel 14
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Donmuş Muhafazada Mikrop Sayısı Dr. O. N. Koçtürk 18
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Profesyonel Ve Amatör Balıkçılar Arasında 23
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Buz Ve Balıkçılıktaki Önemi (Kısım II) Kemal Alot 29
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf Balık İstihsal Grafikleri 34
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf İngilizce Balık Ve Balıkçılık 43
III 1955 10-11-1 EKİM-KASIM-ARALIK 1 1955/10_11_12.pdf İçindekiler 45