3 sonuçtan 1 ile 3 arasi

Konu: Su ürünleri desteklemelerinden yararlanacaklar

 1. #1
  Reİs bangocu - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yas
  57
  Mesajlar
  2.479
  Tecrübe Puani
  0

  Standart Su ürünleri desteklemelerinden yararlanacaklar


  SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANACAKLAR 31 ARALIK 2012'YE KADAR MÜRACAAT EDECEK
  Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamında yer alacak. Doğadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsamı dışında tutulacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler en son 31 Aralık 2012'ye kadar müracaat edecek. Ancak Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20 Ocak 2013'e kadar teslim edilebilecek. ANKARA(ANKA) - Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif (yoğun) şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamında yer alacak. Doğadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsamı dışında tutulacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler en son 31 Aralık 2012'ye kadar müracaat edecek. Ancak Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20 Ocak 2013'e kadar teslim edilebilecek.
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın su ürünleri yetiştiriciliği destekleme Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün ve yavru balık desteklemeleriyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlendi. Tebliğ, Bakanlıktan onaylı, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak ürün ve yavru balık desteklemeleriyle ilgili hususları kapsıyor.

  -SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİNE ÜRÜN VE YAVRU BALIK DESTEKLEMESİ-

  Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek ürün desteklemesi kapsamındaki türler arasında alabalık, çipura, levrek, midye (Mytilus galloprovincialis), yeni tür olarak mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança, karabalık, yılan balığı karadeniz alası (S.labrax), kerevit ve karides yer alacak.
  Yavru balık desteklemesi kapsamındaki türler ise alabalık, çipura, levrek, mersin, kalkan, yılan balığı, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın, trança ve karabalık olacak.

  -SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ BULUNANLAR DESTEKLEME KAPSAMINDA YER ALACAK-

  Su ürünleri yetiştiricilik belgesi bulunan ve entansif şekilde yetiştiricilik yapanlar destekleme kapsamında yer alacak. Doğadan toplanan veya ithal edilen yavrular ile ithal yumurtadan elde edilen yavrular destekleme kapsamı dışında tutulacak.

  -ÜRÜN DESTEĞİNDEN YARARLANILABİLECEK MİKTARIN HESAPLANMASI-

  Bir işletmenin ürün desteğinden yararlanabileceği miktarın hesaplanmasında dikkate alınacak kriterler şöyle olacak:
  "Desteklenecek ürün miktarı, 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yıllık 500 ton ile sınırlı olup 250 ton'a kadar olan kısmı için belirtilen birim fiyatın tamamı, 250-500 (500 dahil) tonluk kısmı için birim fiyatın yarısı esas alınacak. İşletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durumdaki kapasite dikkate alınacak. Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen miktar, yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için balık besleme bilimi bakımından gerekli olan yeme ait fatura, yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi, işlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı esas alınacak ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranacak. İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bulunan işletmeler için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise, yavruların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme süresinin başlangıcı esas olacak. Türlere göre bir kilogram ürün için desteklemeye esas yavru balık miktarı; alabalık türleri için dört adet üzerinden çipura, levrek, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, eşkine, minekop, sargoz, mırmır, trança ve sarıağız türleri için üç adet üzerinden ve kalkan, mersin, yayın ve karabalık türleri için ise iki adet üzerinden hesaplanacak."

  -YAVRU BALIK DESTEĞİNDEN YARARLANILACAK MİKTAR HESAPLANIRKEN-

  Bir işletmenin yavru balık desteğinden yararlanabileceği miktar hesaplanırken dikkat edilecek hususlar şöyle olacak:
  "2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda belirtilen 500 ton/yıl ürüne karşılık gelen yavru balık miktarı ile sınırlı olup 250 ton ürüne (250 ton dahil) karşılık gelen kısmına birim fiyatın tamamı, geri kalan 250-500 tonluk (500 ton dahil) kısmına karşılık gelen miktarı için birim fiyatın yarısı, yavru balık adet miktarı ve belirtilen adetler, işletmenin su ürünleri yetiştiricilik belgesinde, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için belirtilen mevcut durum kapasitesindeki ürüne karşılık gelen yavru miktarı, ürün satış belgelerinde veya hasat tespit tutanağında belirtilen ürün miktarlarına karşılık gelen yavru miktarı, esas alınarak belirlenecek ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranacak."

  -BİRDEN ÇOK TÜRÜN YETİŞTİRİLDİĞİ İŞLETMELER-

  Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde, belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de geçerli olup, bu durumdaki işletme sahipleri il veya ilçe müdürlüklerine müracaat ederek, yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorunda olacak. Desteklemelerde türlerle ilgili tespit edilen oranlar esas alınacak. Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilecek. Yavru balıklar, Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan işletmelerden, üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden temin edilmiş olmalıdır. Temin edilen yavru balıklara ait satış belgesi veya yavru balık tespit tutanağının ibraz edilmesi zorunlu olacak.

  -KENDİSİNE AİT BAŞKA İŞLETMEDE ÜRETTİĞİ YAVRULARI BÜYÜTENLER DE BALIK DESTEKLEMESİNDEN YARARLANACAK-

  Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan ve ürettiği yavruları kendisine ait başka işletmesinde büyütenler yavru balık desteklemesinden yararlandırılacak. Bu işletmeler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine, yavru tespit tutanağı düzenletmek ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine ibraz etmek zorunda olacak.
  Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il müdürlüklerince göz önünde bulundurulur. Belirtilen hususlara uymayan yetiştiricilerin ürünlerine ait satış belgeleri işleme konulmayacak. Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil, daha büyük ve değişik ağırlıklarda koymak suretiyle yetiştiricilik yapan işletmelerde; balıklarını başkasına ait işletmeden temin edenlerin, satış belgesinde "canlı" ibaresinin belirtilmesi, kendisine ait diğer bir işletmesinden temin edenlerin ise, balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine, hasat tespit tutanağı düzenlettirmeleri zorunlu olacak. Balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine bu hasat tespit tutanağı ibraz edilecek.

  -DESTEKLEME BALIK VE ÜRÜN OLARAK AYRI AYRI DEĞİL, BİRLİKTE VE TEK OLARAK DÜZENLENECEK-

  Yavru desteklemesi, yetiştirilen tür ve ürün miktarı esas alınarak belirlendiğinden ürün desteklemesi olmaksızın bir işletmeye sadece yavru balık desteklemesi yapılmayacak. Bu nedenle bir yetiştiriciye yapılacak destekleme bu Tebliğde belirtilen hususlara göre, yavru balık ve ürün olarak ayrı ayrı değil, birlikte ve tek olarak düzenlenecek.
  Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler en son 31 Aralık 2012 tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il veya ilçe müdürlüklerine müracaat etmek ve bu Tebliğ kapsamında istenen belgelerini teslim etmek zorunda olacak. Ancak aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları en son 20 Ocak 2013 tarihine kadar teslim edilebilecek.

  -ÜYE YETİŞTİRİCİLERDEN KESİNTİ-

  5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri veya Bakanlık tarafından kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerine, ödenen desteğin yüzde 0.1'i oranında merkez birliklerine, yüzde 0.1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında toplam yüzde 0.2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılacak.

  -ÖDEMELERİN AKTARILMASI-

  Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla örgütleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilecek. Örgütler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç 7 gün içerisinde banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve ödemeye ilişkin belgeyi 15 gün içinde il müdürlüğüne gönderecek. Örgütler, destekleme ödemelerinden genel kurul kararı veya üyelerinin yazılı muvafakatleri olmadan kesinti yapamayacak. Örgütlülük şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenecek.

  -KAYNAK AKTARIMI VE ÖDEMELER-

  Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile ödenecek. Tebliğ 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girecek.(ANKA)
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

 2. #2
  Reİs
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Yas
  41
  Mesajlar
  1.591
  Tecrübe Puani
  0

  Standart

  anlaşılan yine devleti tokatlamaya tam gaz devam.adamların herbirinde 10 kayık 10 araba.

 3. #3
  Reİs bangocu - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2011
  Yas
  57
  Mesajlar
  2.479
  Tecrübe Puani
  0

  Standart

  Bu güne kadar mağdur olmuş emekli olmayan geçemini kıyı balıkçılığla karşılayan hangi balıkçı devletten kaç para destek almış var mı alan ben almadım varsa alan söylesin herde eşitlik nerede adalet misina ağlar gitti yerine yenisi yapılacak yasaksa herkese yasak diyenler teşfik varsa herkese teşfik yok öyle hep bana ben çocuğumu kolejde okutmak istiyorum teşfik alanlar gibi hakkım da var bunu istemeye sonuna kadar.
  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net...f3&oe=5C00E32D
  Körler Ülkesinde Görmek Suçtur.!

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

su an 1 kullanici var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj: 26.03.11, 13:56

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM