4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

11 Ekim 2017 Tarihli ve 30207 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanmıştır

11.10.2017 tarihli Resmi Gazete.

-img_0502.jpg