1 sonuçtan 1 ile 1 arasi

Konu: Deniz balikçiliğimiz için kota sistemi ve yeni av takvimi

 1. #1
  ___BALIKCI FORUM___ aFaLa - ait Kullanici Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Yas
  57
  Mesajlar
  13.048
  Tecrübe Puani
  2454

  New2 Deniz balikçiliğimiz için kota sistemi ve yeni av takvimi

  DENİZ BALIKÇILIĞIMIZ İÇİN KOTA SİSTEMİ VE YENİ AV TAKVİMİ
  Balıkçılıkta Av Kotası Zorunluluğu
  Denizlerimiz için balık av kotası sözcüğü; özellikle ekonomik önemi haiz balık türlerinin sürdürülebilir balıkçılığı için, bilimsel gerekçeler ışığında, endüstriyel balıkçılık (gırgır-trol) türüne göre sınırlandırılmış avcılık sürecinde, bir balıkçı teknesinin maksimum avlayabileceği balığın toplam miktarını ifade eder.
  Denizlerimiz balıkçılığında kota düzenlemesini zorunlu kılan koşullar on yıllardır devam etmiş olmasına rağmen, denizlerimizde kota yalnız Ege ve Akdeniz’de; orkinos balıklarının avında; Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından 3 yılda bir uygulanmaktadır.
  2017 yılı için Akdeniz’de orkinos balığı toplam av kotası 22 bin 695 ton/yıldır. Bunun yüzde 59'u AB ülkelerine ait. Fas bu kotadan yüzde 9.48, Tunus yüzde 7.8, Libya yüzde 6.9, ülkemizin payı ise yüzde 4.15 civarında ((https://www.virahaber.com/turkiyenin...ası-belli-oldu). Oysa Karadeniz dâhil, Akdeniz çanağına sahildar 25 ülkenin avcılık yoluyla elde ettiği toplam balık miktarı 1.1-1.2 milyon ton balık/yıl olup, bunun %27’si olan ortalama 332.000 ton/yıl balığı Türkiye tek başına avlamaktadır (1)
  TÜİK 2000-2017 yılları arasında su ürünleri istatistik kayıtları analiz edildiğinde, 2007 yılında toplam deniz balıkları av miktarının 589 bin ton balık/yıldan- 2017 de 322 bin ton balık/yıla kadar azaldığı görülmektedir(2). Deniz balıkçılığında gözlemlenen miktar azalışına paralel, ekonomik önemi haiz balıkların bireysel boylarında izlenen küçülme, balığın kendini üreyerek en az bir kere meydana getiremediğini doğrulamıştır. Bu durum aşırı avlanmanın gündemde olduğunu ve stokların çöktüğünü kanıtlamıştır.
  Balıkçılık yönetimi, deniz balıkçılığımızdaki çöküş sarmalından düzlüğe çıkılması için, bilimsellik içeren “koruyarak sürdürülebilir balıkçılık” kavramının gündeme taşınması ve bu bağlamda, balıkçılığın çöküşünde görülen sorunların aşılmasına çare olarak 2014 yılında, ülkemizde mevcut av filosunun sayıca azaltılması yoluna gidilmiştir. Bu maksatla, 130 milyon TL tutarında bir meblağın balıkçıya hibe şeklinde verilerek, muayyen bir miktar av filosunun avcılıktan alıkonulması sağlandı. Buna rağmen stoklarda bir iyileşme izlenemedi. Konu bilimsel yönden doğru olmakla beraber, yapılan yanlışlık, stokları yoğun avlayan veya birim av gücü yüksek olan “endüstriyel balıkçılık av gücü” yerine, günlük av üretimi en düşük olan, “geleneksel kıyı balıkçısı” av filosunda küçülmenin yapılması oldu.
  Deniz balıkları avcılığında 589 bin ton balık/yıldan 322 bin ton balık/yıla kadar olan küçülmenin önlenmesi ve balıkçılığımızın geleceğini güvenceye alabilecek bilimsel içerikli balıkçılık, balığa kendini en az bir kere neslini devam ettirme (yumurtlama) özgürlüğünü vermekle sağlanabilir. Eğer balıkçı, mesleğinin (balıkçılığın) kendine verdiği balık avlama özgürlüğüne; zaman, av operasyon adedi ve av miktarları parametrelerinde, bazı sınırlamalar getirirse, geçimini temin ettiği ve projesi sonsuz olan balıkçılık kaynağının çöküşünü önleyebilir. Balıkçının avlanma özgürlüğünü sınırlayan faktörler; avladığı balık türlerinin miktarları veya birim avcılık sezonunda izin verilen toplam avlanabilir miktarıdır. Yani “balık av kotasıdır”. Av kotasını dolduran balıkçı av sezonu bitmemiş olsa dahi, avdan çekilmek zorundadır.
  Bilimsel ve Yönetimsel Açmazlar
  Balıkçılığımız sektör bazında ele alınıp, analiz edildiğinde kültür balıkçılığı hariç, doğadan avcılık yoluyla elde edilen miktarın her geçen yıl, balık türlerinin ortalama satış boyunda görülen küçülmeler balık stoklarının çöktüğünün kanıtıdır. Bu da balıkçılıktan geçimini sağlayan balıkçıların gelecekte sıkıntıya düşeceğinin ve işini kaybedeceğinin göstergesidir.
  Balık yumurtlayarak kendini yenileyen projesi sonsuz doğal kaynaktır. 2000- 2017 yılları arasındaki 17 yıllık balık av istatistiki rakamları incelendiğinde(2); doğal avcılık yolu ile çöküşün ana nedenlerinin bilimsel açıdan irdelenip, bu güne değin çözüm üretilememiş olması, önemli bir eksiklik olarak dikkati çeker. Bu eksikliğin giderilmesinde önemli rolü olan bilimsel araştırma çalışmaları ise sucul ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir plan çerçevesinde mevsimsel ve güdümlü olarak izlenmesidir. Özellikle ekonomik değeri olan balıkların yumurta bırakma dönemlerinde mil2 veya m3’deki yumurta yoğunluk miktarından toplam stokun ölçümü; diğer taraftan alan tarama yöntemiyle dip balıkları stokunu hesaplama ve pelajik balıkların akustik aletlerle stok ölçüm tahmin araştırma çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi kaynak yönetiminin sağlıklı olması açısından zorunluluk taşır.

  Balıkçılığın on yıllardır bilimsellikten yoksun işletilişi, her yıl üretimin bir önceki yılı aratması, balık stoklarının çöküşünün habercisidir. Bu da balıkçılık kaynak yönetiminin güncellenmesi zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Eğer işletilen kaynak av verimliliği açısından bir önceki yılı aratıyor ve ekonomik önemi olan tür balıkların boyları avlanabilir boyunun altında kalıyorsa, bunun anlamı balık av gücünün aşırı avlanmayı tetiklediğidir. Bu koşullarda, stokların kendini yenileyebilmesi için av gücünü azaltmak veya diğer bir tanımlama ile av operasyon sayısını sınırlamak bir zorunluluktur. Bu önerinin anlamı, av sezonunda denizlerimizde gelecek yılın stokunu yenileyecek miktarda ergin balık bırakılması gerekliliğidir. Bu nedenle, denizlerimizdeki ekonomik önemi olan balıkların davranışları, göçleri ve türün biyolojisine bağlı büyüme hızı, dikkate alınarak avlanma takviminde yeni bir düzenlemeye gidilmesi kaçınılmazdır. Böylelikle sınırlı süreli ve kota miktarlı avcılık, üç sene gibi orta vadede ekonomik önemi olan pelajik ve demersal balık stoklarının toparlanabilmesine olanak sağlanacaktır.
  Türkiye Denizleri Balıkçılık Av Gücü
  Günümüzde toplam av gücümüz; pelajik balıklar için 726 gırgır teknesi, demersal balıklar için 700 trol teknesi, hem yüzey hem de dip balık türlerini kıyı balıkçılığı ile avlayan 13.952 küçük ölçekli balıkçı tekneleriyle beraber toplam balıkçılık av gücümüz 15.378 tekneden oluşmaktadır.(3)
  Küçük ölçekli balıkçıların avcılık yöntemi rastgele olup, günlük üretimleri ortalama 10-15 kg. balık/gündür. Küçük ölçekli balıkçılıkta, günlük av üretimi az miktarda olduğu için, bu avcılık türünün balık stoklarının aşırı avlanmasında etkinliği söz konusu olamaz. Endüstriyel balıkçılardan gırgır takımları, sularımız için yıllık birim av güçleri; takımların ağ ve beygir gücü büyüklüğüne bağlı olarak 500-2000 ton balık/yıldır. Denizlerimiz trol takımları genelde günü birlik av yaptıkları sahalara, gidiş ve dönüşteki seyir süreleri, hemen hemen trol çekiminde geçen süre ile ayni olduğu için, günlük av üretimleri düşük olup, 200-300 kg balık/gündür.
  Av Takviminde Güncellenme Zorunluluğu
  Bilimsel açıdan stokların kendini yenileyebilmesi, deniz ortamında mevcut, eşeysel olgunluğa erişmiş balıkların yumurtlayarak ve yine beslenme göçü yapan pelajik balıkların av sahalarına gelmesi ve yumurtlamalarıyla stoklarda bir artış ve yenilenme gerçekleşebilir.
  Geçmişten günümüze balıkçılık takvimi; her yıl 15 Nisan’dan 31 Ağustos’a kadar olan süreçte balıkların yumurta bırakması için av yasağı; 1 Eylül’den 14 Nisana kadar ise avlanma sezonu olarak uygulanmaktadır.
  Av sezonu 230 günden fazla bir zaman dilimini içermektedir. 1 Eylülde başlayan av sezonunda gırgır balıkçılarının denizlerde avlayacakları ekonomik önemi haiz pelajik balıklar, Karadeniz için hamsi istavrit, palamut, lüfer, Marmara, Ege ve Akdeniz için bu balıklara ilaveten sardalye, uskumru kolyoz, akya, gümüş, orkinos, vb.dir.
  1 Eylülde başlayan av sezonunda yoğun av gücüne sahip gırgır balıkçımızın denizlerimizde avlayacakları balıklar 3-4 ayını yeni doldurmuş balıklar ile bu balıkları yumurtlayan anaç balıklar olacaktır. Anaç balıklar eylül ayında henüz deniz suyunun sıcak olması nedeniyle sürü oluşturmaz ve dağınık gezerler. Dağınık balık özellikle gırgır balıkçılığı avı için ekonomik değildir. Bu da; gırgır balıkçısının ışık yakarak balığı toplayıp, avlama talebinin doğmasına neden olur. On yıllardır eylül ayında uygulanan geleneksel av sezonu takvimi, yaşına gelmemiş ve biyolojik gelişimini tamamlamamış birçok tür pelajik balığın stoktan yoğun bir şekilde avlanmasıdır.
  Çöken stokların kendini yenileyebilmesi, yumurtadan çıkan türün avlanabilir ağırlık ve boya erişebilmesi için belirli bir zaman sürecine gereksinimi vardır. Bu büyüme süreci, her balık türünün biyolojik büyüme hızıyla ilgili olup, farklı zaman dilimlerinde gerçekleşir. Örneğin; Karadeniz hamsisi mayıs-ağustos ayları arasında yumurtlar. Yumurtadan çıkan yavrular, 9 aylıkken 5-6 cm boyda olurlar. 1 yaşına geldiğinde ise yumurta döker(4). 1+ yaşında iken sahip olduğu boy 7-8 cm kadardır. 2 yaşında ise 11-12.5 cm boya erişir. Bu örnekler; kıraça istavrit, sardalye, kolyoz-uskumru, lüfer (defneyaprağı, çinakop), palamut vonozu vb. balıklar için de çoğaltılabilir. Sardalye (Sardina pilchardus) aralık ayından nisan sonuna kadar yumurta bırakır. Diğerleri, mayıs ayından itibaren yumurta döker. Yumurtadan çıkan genç bireyler, 1 Eylülde başlayan avlanma sezonunda kazandıkları boylar; kıraça istavrit için (6-7 cm), kolyoz-uskumru vonozları (7-9 cm), lüfer (çinakop 11-12 cm), palamut (vonozu 13-14 cm) dir. 1 Eylülle başlayan av sezonunda, balık satış reyonlarında, yukarda isimleri verilen balık türlerini genellikle yoğun bir şekilde küçük boy gruplarında olduğu gözlemlenir. Sonuçta, av sezonu bitmeden denizde avlanacak balık kalmamaktadır. Bu ilginç söylem ise tüketicilere ait olmayıp, balıkçı kooperatifleri, balıkçı ve kabzımallara aittir.
  Eğer, geleneksel av takvimi olan 1 Eylül tarihini, 1Kasım ayına alır ve 230 gün olan av mevsimini, 1kasım-28 Şubat tarihine getirerek 120 günlük aktif av sezonu uygulamasıyla, 3 yıllık bir zaman sürecinde denizlerimizin balık nüfusunun güçlenmesine ışık yakabiliriz.
  Balık Stokunun Yenilenme Süreci İçin Güncel Av Takvimi ve Sınırlı Av Kotası
  Balıkçılıkta araştırmaya dayalı bilimsel yöntemin amacı kaynaktaki ticari önemi olan balık stoklarını ölçmektir. Ölçümü yapılmayan kaynağı sürdürülebilir modelle işletemezsiniz yani ölçmeden biçemezsiniz. Ölçülmeden yapılan balıkçılık, cebindeki paranın miktarını bilmeden seyahate çıkmakla eş anlamlıdır. Şayet kaynaktaki balığın miktarı güncelliği olan balık stok ölçüm yöntemi ile belirlenirse, saptanan balık stoku toplam miktarın (ton/balık), sürdürülebilir miktar av için, balık stokunun 1/3’ü avlanabilir. Yani stokun 2/3’ü denizde yaşamını devam ettirme konumunda bırakılır.
  Mesleğini 50 yılı aşkın zamandır icra eden bir deniz biyoloğu olarak, balıkçılığımızdaki çöküşün engellenmesi açısından önerim; Endüstriyel balıkçılığın (trol-gırgır) av sezonu açışını 1 Kasım tarihine almaktır. Bu öneri kabul gördüğünde, denizlerimizde gırgır tekneleri için, tablo 1 de verilen kuramsal kota modelleme düzenlemesi bir örnek olabilir. Gırgır tekneleri için farklı deniz ve bölgelerimizde her gırgır takımı için verilen kota miktarı (avlanan balığın ortalama tür kotasına bakmaksızın) gerçekleştikten sonra, gırgır teknesi avdan çekilmelidir. Av kotasını dolduramayan tekneler ancak av bitiş tarihi olan 28 Şubat’a kadar avlanabilir. Bu tür kotalı avlanma yönteminde, orta vadede (3 yıl gibi) balık stokunda bir yenilenme olacaktır. Farklı türler için önerilen ortalama satış fiyatları, bu günkü güncel fiyatlar olup, tüketicinin alım gücünü sarsmayacaktır. Ayrıca söz konusu av kotasını tutturan tekne için, hesaplanan ücret, av giderlerini karşıladıktan sonra, kalan miktar üreticiyi mağdur etmeyecek boyuttadır. Konu ile ilgili tasarımı şu şekilde toparlamak olasıdır.
  1. Av sezonu başlangıç tarihi, denizlerimiz için 1 Eylül yerine, hamsinin av sezonu olan kasım ayına çekilmelidir. Böylelikle mevcut stokun yenilenmesinde ve av baskısının azalmasında göz ardı edilemeyecek boyutta yarar sağlanacaktır. Özellikle Kasım 15’den sonra başlayan hamsi avı, gırgır balıkçısının önemli bir kısmının hamsi avına yönelmesini sağlayacaktır. Lüfer ve palamut balıklarının daha az sayıdaki gırgırlar tarafından tercih edilmesi, palamut ve lüfer stoklarında aşırı avlanmayı önleyeceği için, gelecek senenin stokunu yenileyecek yeterli miktarda lüfer ve palamut balıkları yumurtlama şansı bulacak ve söz konusu anaç balıklar gelecek senenin kofanası ve toriği olarak av verecektir.
  2. Av istatistik kayıtlarından geçmiş senelerde ekonomik öneme sahip pelajik balıkların maksimum av verdiği yıllarda hamsinin 350.000 ton/yıl, palamut un 70.000 ton/yıl, lüferin 25.000 ton/yıl, istavritin 32.000 ton/yıl, sardalyenin 34.000 ton/yıl, çaça balığının 87.000 ton/yıl av verdiği görülmektedir(2).
  3. Geçmişte Karadeniz ve Marmara denizlerinde hamsi ve istavrit balıkları üzerine olan akustik aletlerle stok hesaplamalarında hamsi için bulunan stok değeri yaklaşık bir milyon ton, istavrit için bulunan değer yaklaşık 500 bin ton/yıldır(5). Karadeniz’de balık verimi km2/500kg ve avcılığın da ise km2/200 kg’dır(6). Araştırmacılar Karadeniz’in besleyebileceği balık miktarının 1 milyon ton olabileceğini öngörmektedirler.
  4. Karadeniz ve Marmara denizlerinin balık stokları açısından eski verimli günlerine dönebilmesi ve denizde mevcut anaç balıkların nesillerini devam ettirebilmesi ancak, balık av sezonu açılışının 1 Eylül yerine 1 Kasım tarihine çekilmesiyle başarılabilir. Bu bağlamda, gırgır av teknelerini parasal açıdan darboğaza sokmayacak, 3 yıl için geçerli bir av kotasının saptanması sürdürülebilir balıkçılığın sigortası olarak öngörülebilir.

  Tablo: 1.Türkiye’de balık av sezonunun başlangıç tarihi 1 Kasım 2020 olmak koşuluyla, her bir
  gırgır takımı için, türler bazında önerilen ton balık/yıl av kotası (Kara, Ö, F. 2020).

  Resmi gerçek boyutunda görmek için tiklayin.

Resmin ismi: 5BCE0A2B-32B9-4C2B-A1B8-96138C2A4D0D.jpg
Görüntüleme: 20
Büyüklügü: 51.4 KB (Kilobyte)
ID:	16853

  (*) Çaça balığı sularımızda özellikle orta ve doğu Karadeniz’de yoğun sürüler oluşturur. Kış aylarında sahilden uzak olan yerlerde, yaz aylarında ise, sahile yakın olan yerlerde bulunur. Önerilen çaça balığı av kotasının 1.Mayıs-15 Haziran tarikleri arasında orta ve doğu Karadeniz gırgır ve orta su trolleri tarafından kullanılması planlanmalıdır. Çaça balığı halk tarafından tercih edilen bir tür değildir. Balık unu sanayinin ham maddesi olarak tüketilir. Karadeniz’de yumurtlama bütün mevsim devam eder, yaz aylarında azalır. Yoğun yumurtlama soğuk mevsimlerin 1.ve 2. ayında gerçekleşir. Orta ve Doğu Karadeniz’de yoğun olan çaça balık avı nisan mayıs aylarında sahilin 60-80 m derinlerinde orta su trolü ve gırgırlar tarafından gerçekleştirilir.
  (**)Akdeniz-Ege’de orkinos avına kura ile tayin edilen 20-22 tekne için verilen kota 2.350 ton orkinos/yıl olup, tekne başı yaklaşık 110 ton balık/yıldır.
  5. Av sezonunda kotası dolan balıkçının avdan çekilmesiyle, stokta kalan yeterli miktardaki balığın her sene yumurtlayarak stokun en az üç sene içinde maksimum boyuta erişmesi sağlanabilir. Bilimsel veriler ışığı altında stokun maksimum boyuta eriştiği belirlendiğinde, optimum avlanabilir balık stoku için, mevcut gırgır teknelerini adet, birim av gücü, av süresi veya günlük operasyon adedi kavramlarını içeren planlamanın yapılması esastır. Böylelikle yapılacak av sezonu güncelleme çalışmaları sonucunda balıkçılığın geleceği için sağlıklı bir yol haritası hayata geçirilebilir.
  6. Tablo 1'de ekonomik önemi haiz pelajik balık türleri ile her gırgır teknesi için önerilen balık av kota miktarı, balık türlerinin tahmin olunan balıkhane kg taban satış fiyatı ve yine her tekne için ortalama tahmin olunan gayri safi gelir kuramsal olarak ortaya konulmuştur

  Denizlerin Verimlilikleri Temelinde Önerilen Av Kotası
  Tablo 1’e göre öngörülen Doğu Karadeniz’de bir gırgır takımı için önerilen ortalama av kotası, farklı türlerde 505 ton balık/yıl; Batı Karadeniz için 235 ton balık/yıl; Marmara denizi için 243 ton balık/yıl; Ege denizi için 140 ton balık/yıl ve Akdeniz için 55 ton balık/yıldır. Buna 2020 yılı için yaklaşık 2.350 ton yıl olan ortalama tekne başı 110 ton/yıl olan orkinos kotası da dâhildir.
  Gırgır balıkçılığında av miktarı açısından en verimsiz olan alan Akdeniz olmasına karşın orkinos avcılığında elde edilen gelir ise dikkat çekicidir. Orkinosun Ege ve Akdeniz’de olan avı 2.350 ton kota ve ortalama ihraç kg satış fiyatı yaklaşık 140TL’dir. (https//www.kaptanhaber.com orkinos ihracatı-100-milyon-dolara yaklaştı). Orkinos Akdeniz ve Ege denizi balıkçılığına sene de yaklaşık 338.000.000TL değerinde ekstra bir katkıda bulunmakta ve bu da Akdeniz balıkçılığının önemini artırmaktadır.
  Denizlerimiz temelinde av sezonu güncellenmesi ve kota ile getirilecek 3 yıllık kuramsal av üretim kısıtlaması neticesi, gırgır takımlarının avlayacağı pelajik balık miktarı yaklaşık 195.000 ton balık/yıl olup, tahmin olunan toplam gelir ise 2.380.905.000 TL olacaktır.
  Denizlerimizde av sezonunun yeniden yapılanması hususu gündeme alınır ve ekonomik öneme sahip balıkların av üretim kota miktarları en az üç sene için sıkı bir takiple izlendiğinde, eşeysel erginliğe ulaşmış balıklara en az kendilerini meydana getirme fırsatı verileceği için, hedef tür balıkların stoklarının yenilenmesi gerçekleşebilecektir. Diğer bir ifade ile aşırı avlanma ve yoğun av baskısı azalacaktır. Bu uygulama balıklarda bireysel boy ve ağırlık artışını beraberinde getirecektir. Bu da balığın pazar şansını ve fiyat artışını güçlendirecektir. Bu oluşumlar zaman içinde balıkçının ekonomisine pozitif katkı sağlayacaktır.
  Gırgır tekneleri için yapılan av maliyet hesapları, toplam teknelerinin yakıt gideri, beygir gücü ortalaması alınarak saptanabilir. Yine tahmin olunan toplam gırgır balıkçı ve personel sayısı taban alınarak hesaplanabilir. Denizlerimizde av yapan gırgır teknelerinin beygir gücü, tekne boyu ve taşıdığı personel açısından homojen değildir. Sularımızda av yapan gırgır teknelerinin boyutları 18–63 m’ler arasında ve motor güçleri 400–2400Hp’dır. Boyları 30 m ve daha büyük olan yaklaşık 233 gırgır teknesi Karadeniz ve Marmara’da avlanmaktadır.(3)
  Marmara ve Karadeniz gırgır av tekneleri sayıları1-2 adet arasında değişen ve aktarma teknesi adı verilen balık taşıma teknesine sahiptir. Yine orkinos gırgır tekneleri de 1-2 adet livar veya balık taşıma teknesi kullanır. Bu açılardan bakıldığında gırgır balıkçılığı, yarattığı istihdam ve yoğun avlanan balığın dağılımını sağlayan iş kolları açılarından her gırgır av teknesi, küçük bir işletme görünümündedir. Buna rağmen 2020 av döneminde gırgır tekneleri ortalama av kotası balık miktarları, balık türleri için öngörülen taban fiyatlarlar, farklı av gücü büyüklüklerine sahip gırgır takımlarının, ön görülen uygulamadan ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilenmeyeceği söylenemez.
  Farklı denizlerimizde av yapan farklı büyüklükteki gırgır takımlarının boy, beygir gücü, taşıdığı aktarma teknesi ve personel adedine bağlı olarak avcılık giderleri, yüksek maliyet arz edebilir. Yine her gırgır takımı için ortalama saptanan av kotası, rastgele ile başlayan avlanma sürecinde, şansı olan birçok tekne tarafından kota, kısa sürede doldurulabilecektir. Şansı yaver gitmeyen tekne için zaman uzayacak buna bağlı giderlerde artabilecektir.
  Yeni av mevsimi düzenlemesinin ekonomik yararları
  Bu önerinin somut bulguları, denizlerimizde mevcut ekonomik önemi olan çoğu pelajik ve demersal anaç balıkların yumurtlama dönemi olan yaz aylarında, yumurtadan çıkan yavru bireylerin 15 Nisan’dan 30 Ekim’e kadar olan 6-7 aylık süreçte boylarında ve ağırlıklarında kayda değer artışlar olacaktır. Özellikle lüfer (defneyaprağı ve çinakop boyutlarından) sarıkanat boyuna; palamut balığı (vonoz boyutundan) 350-400 gr ağırlığa, uskumru-kolyoz (vonozları) vb. balıklar boy ve ağırlık kazanarak, gelecek senenin avını oluşturacak boyuta gelebileceklerdir.
  Gırgır av operasyonları 120 günlük bir süreci ve yine av kotasını tamamlayan takımlar avdan çekileceği için, stoklar üzerine olan av baskısı azalacaktır. Bu durum denizel ortamda stoku devam ettirecek miktarda avlanmamış balıkların gelecek seneye kalmasını sağlayacaktır. Gelecek senin stokunu oluşturacak bireyler, örneğin hamsi, lüfer (sarıkanat), palamut, sardalye, istavrit vb. bir (1) veya bir artı (1+) yaşını dolduran dişiler eşeysel olgunluğa erişip, yumurtlayarak stokun yenilenmesine katkıda bulunacaktır. Gırgır balıkçımızın ikinci senenin av sezonunda, avlayacağı balıkların önemli bir kısmını kofana, torik, orta boy istavrit ve 54-60 adedi 1 kg gelen hamsi oluşturacaktır. Ortalama boy ve ağırlık açılarından kalibrasyonu yüksek balık türlerinin pazarlama sorunu olmayacağı gibi satış fiyat getirisi de yüksek olacaktır. Bu da, balıkçının refahına artı katkı sağlayacaktır.
  Son söz
  Yaşını doldurmamış balığı yaşat ki; yaşayasın.

  Ömer Faruk KARA
  Em. Öğr. Gör.
  Deniz ve Balıkçılık Bilimcisi

  KAYNAKÇA

  1. FAO. (2018). The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome. 172 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
  2. TOB (2019). Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri istatistikleri. Mart. 2019 (Ankara).
  3. TÜİK (2011). Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri istatistikleri (Ankara).
  4. LISEVENKO, L. A. & ANDRIANOV, D. P. (1996). Reproductive biology of anchovy (Engraulis encrasicolus ponticus Alexandrov 1927) in the Black Sea. Sci. Mar. 60 (supl.2) 209-218.
  5. KARA, Ö, F. (1980). “Karadeniz’in balıkçılık Potansiyeli ve Bölgedeki Balık Avlama Olanakları”. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Sektör Programları ve Proje Müdürlüğü. Yayın No: 32. 56 s. İstanbul
  6. ZENKEVICH, L. (1963). (S. Botchharskaya Transl.) Biology of the seas of the U.S.S.R. London. George Allen and Unwin Ltd. P. 464
  .
  Konu aFaLa tarafindan (26.07.20 Saat 18:10 ) degistirilmistir.

  Büyük balık küçük balıktan uzun yaşar
  Metabolizması yüksek balık düşük olandan uzun yaşar
  Soğuk sudaki balık sıcak sudakinden uzun yaşar


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

su an 1 kullanici var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Merkez bİrlİĞİ'nİn yenİ anayasa İÇİn ÖnerdİĞİ
  By aFaLa in forum SUR - KOOP - SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ MERKEZ BİRLİĞİ
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 26.04.12, 00:28
 2. Girgir ÇaliŞma sİstemİ
  By cumhur gezen in forum Gırgırcılık
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 11.02.12, 14:47
 3. 2012 ay takvİmİ
  By cumhur gezen in forum AY ve BALIKÇILIK
  Cevap: 8
  Son Mesaj: 21.12.11, 10:36
 4. KIYI'da ve DENİZ'de HIRSIZ/YANGIN ALARM SİSTEMİ
  By AYRA GÜVENLİK in forum Balıkçı Borsası
  Cevap: 4
  Son Mesaj: 11.08.11, 12:40
 5. ATATÜRK ve DENİZ RESİMLERİ ve DENİZ SEVGİSİ
  By aFaLa in forum Atatürk Köşesi
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 26.10.08, 15:47

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajinizi Degistirme Yetkiniz Yok
 •  
BALIKCI FORUM