Cumhuriyet balıkçının da “kimsesi” olmak zorundadır.CHP Genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunun bu gün basında çıkan “Hep birlikte başaracağız” yazısında, “Cumhuriyeti kuranlar, hiçbir zaman umutsuzluğa teslim olmadı. Bizlerin de umutsuzluğa kapılma hakkı yok...” diye başlayan yazı içeriğinde “ Huzur İçinde Yaşayacağımız Bir Türkiye. Alt başlığında, ” Cumhuriyet, taşeron işçilerin, kahveci esnafının, kuryelerin, apartman görevlilerinin, sağlık emekçilerinin, güvenlik güçlerinin, şehit ve gazilerin “kimsesi” olmak zorundadır…” derken, ismen sıraladığı meslek grupları içinde, “çilekeş balıkçının” isminin anılmaması; acaba, balıkçılığın bir meslek olarak görülmemesi, Sayın CHP Genel Başkanına göre; cumhuriyetin balıkçının “kimsesi” olmayacağını mı çağrıştırıyor.Oysaki Osmanlıdan kalan “Duyunu-i Umumiye” ye olan borçlarının ödenmesinde balıkçılığın ve balıkçılarımızın önemli bir katkısı olmuştur. Bu gün aktif çalışan yaklaşık 76 500 balıkçımız her yıl ortama 20 milyar TL lik GSYMH ya katkı sağlamaktadırlar. Balıkçılığımız 1972 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığına vidalanmıştır.Balıkçılık tarımla uzaktan ve yakından ilgisi olmayan çok sofistike bir bilim dalıdır. Balıkçılık sektörü; ülkemiz GSYMH da yeri birçok sektörün önünde olup, yarattığı istihdam ve kişi başına düşen ortalama ürün değeri, bağlı bulunduğu tarım sektörünün çok üstündedir.Örneğin; Türkiye’de 2016 yılı itibariyle yaklaşık 15 milyon kişi tarımda çalışıyor. Buna balıkçılık sektöründe çalışan 76 500 balıkçıda dâhil. Gerçekleştirilen ihracat yaklaşık 18 milyar $ (kaynak:tarlasera.com). 18 milyar ihracatı, üreten 15milyon çiftçiye böldüğümüzde kişi başı ortalama katkı = 1 200$ kişi/yıldır.Su ürünleri sektörünün (76 500 aktif balıkçının) yaptığı ihracat ise yaklaşık 1 milyar $ tır. Balıkçının kişi başı ortalama ihracatı; 1 milyar $/76 500 = 13 071$ balıkçı/yıl. Buradan bir balıkçı = yaklaşık 11 çiftçiye bedeldir. Bu da balıkçılık sektörünün üstün ekonomik gücünün, bakanlıkça tarım sektörü içinde gizlendiğinin bir göstergesidir.Emk. Öğr. Gör. Ömer Faruk KARA Deniz ve Balıkçılık Bilimcisi