FCV-30 değişik balıkçılık uygulamalrı için geliştirilmis yğksek frekanslı balık bulucudur. Bu cihaz iki yeni teknik kullanır. Multi-Beam - Çok Bimli Bu tekneloji çok yönlü ve uzun mesafeli balık algılamasını sağlar.
Split-Beam- Ayrı Bim bu yaygın tekneloji balık sürüsü dağılımını bulmak icin kullanılır.
Multi-Beam modu tekne etrafındaki balık sürüsünün dağılımını ve yerini göstermek için eş zamanlı olarak en fazla 5 yöne signal gönderir. Bimin yönü ve tilt açısı ayarlar tarafaından belirlenebilinir. Bu da zeminin yapısını, elişkanları anlaşılmasına yardımcı olur. Böylece kullanıcı trolun seyiri ve hızı hakkında dogru karar vermesini sağlar.


Split-beam (ayrı bim) modunda FCV 30'un balık boyunu ve dağılımını ölçen fonksiyonu vardır: “Fish size assessment” ve“Fish distribution”. Önce histogram grafiğinde balık sürüsünün boyu ölçülür, sonra The former bu balıkların nerede olduğu çember şeklimdeki plot iöersinde gösterilir.

FCV-30 kontrol, işlemci, transiever ünitesi ve aynadan oluşur. Frekans38 kHzÇıkış Gücü4 kW
Daha fazla bilgi için, lütfen ürünün web sayfasını ziyaret ediniz.