Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

Anayasamızın 45. maddesi

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • Anayasamızın 45. maddesi

  C. TARIM, HAYVANCILIK VE BU ÜRETİM DALLARINDA ÇALIŞANLARIN KOURUNMASI
  Madde 45 - Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkta uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.

  Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.
  III. KAMU YARARI
  A. KIYILARDAN YARARLANMA
  Madde 43 - Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

  Deniz, göl ve akarsu kıyılarında, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

  Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.


  Ilyas Torlak
  15 Nisan, 21:39 · Sarıyer
  Anayasamızın 45. maddesi salt tarım ve hayvancılığı kapsamaktadır. Burada balıkçılığa herhangi bir atıfta bulunmamaktadır. Bu madde herhangi bir yanlışlığı veya noksanlığı içermemektedir. Bu konuyu devlet adına bünyesinde toplayan resmi otorite Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Oysa Bakanlık uygulamada bağımsız bir sektör olan balıkçılığa Tarım sektörünün bir alt dalı olarak işlem yapmakta ve bu sektörden kaynaklanan ekonomik gücü de tarıma dahil ederek değerlendirmekte, böylelikle balıkçılığın yüksek düzeydeki ekonomik gücünü kamufle etmektedir. Anayasanın 45. maddesinde balıkçılığa yer verilmemekte ise de uygulamada balıkçılığın tarım sektörünün içerisinde belirtilmesi yanlışlığın ta kendisi olmaktadır. Daha açık anlatımla Türkiye’nin genel konumu ve öncelikli hedefi AB’ye üye olmaktır ve kapısından içeri girmek için beklemektedir. Oysa üyesi olmak için can attığı AB bünyesinde tarım ve balıkçılık ayrı birer sektör olarak tanımlanmaktadır. Nitekim AB’nin 1957 Roma Antlaşmasının 33.’üncü maddesi ile oluşturduğu Ortak Tarım Politikası’nın (Common Agricultural Policy) yanı sıra salt balıkçılıkla ilgili olarak 1983 yılında yürürlüğe koyduğu Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fisheries Policy) bulunmaktadır. Yani tarım ve balıkçılık birbirleriyle bağlantılı olmayan bağımsız faaliyet alanlarıdır.
  Konu cumhur gezen; Tarafından 18.04.15, 22:39 değiştirilmiştir...
  ".. Aptallığın en büyük kaniti aynı şeyi defalarca yapıp" farklı" bir sonuç almayı ummaktır.."

  Albert Einstein  sigpic

 • #2
  konuyu yasaya, devlete, hükümete ve bakanlığın yeterli olup olmadığında arama hakkı baki balıkçılarımızın ancak; reislerin çıkarları uğruna lüfer 17 cm'de ürerden tut, çinekopla lüfer ayrı balıklardır demeye kadar, bu işlemeyen düzenin bire bir parçası olduklarını da unutmamaları ve hatalarını ilan etmeye başlamaları daha iyi, daha adil bir düzen talepleri bağlamında elzemdir.
  Ne Yiyorsak Oyuz
  https://www.facebook.com/NeYiyorsakOyuz/

  Yorum yap

  Hazırlanıyor...
  X