Duyuru

Kapat
Henüz duyuru yok.

Balıkçı Organizyasyonu

Kapat
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
Yeni mesaj

 • Balıkçı Organizyasyonu

  Gelişmekte olan ülkelerde balıkçılar geçimlerini tehlike altında görmektedir. Rekabet, destekleme ve teşvik, eğitimi ve dayanışma, sürdürülebilirlik gibi
  konularda gelişim sağlamak için kooperatifler, üretici birlikleri, dernekler gibi kuruluşlar altında organize olmuşlardır. Fakat Türkiye’de balıkçılık örgütlenmeleri
  halen istenilen şekilde organize olamamıştır. Üyelerin beklentilerine net karşılık verilemediği için sayıları sınırlı olarak kalmıştır.
  Türkiye balıkçısının ve balık kaynaklarının geleceği de, bir ölçüde, su ürünleri örgütlerinin başarısına bağlıdır. Bu nedenle balıkçılar, kendilerini sömürülmekten
  kurtaracak ve sosyo-ekonomik koşullarını düzeltecek olan ve etkin bir şekilde ilerlemeye sağlayacak ve örgüt altında toplanacaklardır. Bu konuda hükümete de
  görevler düşmektedir. Balıkçılık yönetiminde, merkezden yerele doğru gerçekleştirilecek yetki ve sorumluluk aktarımının kanunlarla düzenlenmesi ve iyileştirilmesi
  balıkçılıkta örgütlenme hareketinin öneminin daha iyi anlaşılmasına yardım edecektir. Türk balıkçılık sektörü örgütlü bir balıkçılık sektörü ile mümkün
  olacağı açıktır. Bakanlık ile balıkçılar arasında organik bağı sağlayacak bir organizasyon modeline ihtiyaç vardır. Bunu en iyi yapacak model örgütleridir ve hepsinin
  desteklenmesi, gelişiminin sağlaması, balıkçılık sektörünün geliştirmesi için ayakta durmaları gerekmektedir.
  Örgütler, balık ve diğer su ürünlerinin avlanma faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,
  ürünlerine pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek, çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak, ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve
  ürün standartlarını uygulamak, eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak gibi amaçlarla ilerlemekte ve bu görevleri üstlenebilen kooparatif örgütleri,
  gelecek açısından kendi ayakları üzerinde durabilen ve ortaklarına büyük faydalar sağlayan başarılı birer işletme olacaklardır.
  Başarılı çalışmalar yaparak halkın desteğini kazanan balıkçılık kooparatifleri, bulundukları çevreye hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal-kültürel etkinlikler de
  getirmekte ve ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadırlar. Tarımda dünya çapında var olan potansiyeli ve rekabet gücünü daha da
  arttırmak üretici örgütlerinin ülke tarımına sağlayacakları katkı oranında olacaktır Bu nedenle daha güçlü bir Türkiye’nin yolu daha güçlü kooparatif örgütlerinden geçmektedir........
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

 • #2


  Marmara Denizi’nde atık suların büyük oranda arıtılmadan denize verilmesi kirliliğin boyutunu artırıyor, kırmızı alglerin bir anda çoğalmasına sebep oluyor. İklim değişikliği ve istilacı türler ise Tüm denizlerimiz için için önemli bir tehdit. Balon balıkları, zehirli denizanaları, aslan ve taş balıklarının balıkçılık üzerinde olumsuz etkileri var. Karadeniz. Marmara Ege ve Akdeniz büyük bir tehditle karşı karşıya.. Tüm denizlerimizde balıkçılığın devam edebilmesi için “aşırı avlanma yüzünden azalan balık stokunun geri kazanılması, kirlilik ve istilacı türlerden kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesi, iklim değişikliğine uyumun sağlanması” bir mecburiyet. Ülkemizdeki küçük ölçekli balıkçılar da bu vahim gidişattan çok olumsuz etkileniyor. Türkiye sularında endüstriyel balıkçılık tekneleriyle küçük ölçekli balıkçılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.. Bu konuya bir çözüm bulunulmalıdır.
  ><((((º>`·.¸¸.·´`·.¸¸.-> BALIKÇI FORUM <-.¸¸.·`´·.¸¸.·`<º))))><

  Yorum yap

  Hazırlanıyor...
  X